ФУНКЦИИ

Академичният съвет (АС) е орган за ръководство на учебната и научната дейност на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

 • Определя образователната политика на университета, приема мандатната програма и контролира нейното изпълнение;
 • Приема ежегоден отчет за резултатите от дейността на университета;
 • Прави предложения пред Министерския съвет за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение и прави предложение за броя на приеманите студенти;
 • Утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове за подготовка на специалисти по образователните степени;
 • Определя научната политика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас и решава основни въпроси на организацията и научно-изследователската дейност;
 • Определя структурния и числения състав на ОС и организацията за избор на неговите членове;
 • Определя кадровата политика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, одобрява длъжностните характеристики на академичния състав и приема Правилник за атестирането му;
 • Избира заместник-ректори по предложение на ректора за срока на мандата;
 • Взема решение за сдружаване с висши училища и научни организации;
 • Приема и контролира общия бюджет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Ежегодно в рамките на общия бюджет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, утвърждава бюджета на основните звена;
 • Взема решения за обявяване на конкурси за редовни асистенти, доценти и професори по предложение на основните звена на Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
 • Утвърждава вътрешни правила и правилници за определени учебни, научни и други дейности на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, за устройството и дейността на университетските звена и колежите и други нормативни документи;
 • Разработва и въвежда система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", която включва и проучване на студентското мнение;
 • Утвърждава нормативи за учебна заетост на академичния състав;
 • Ежегодно предлага на министъра на образованието и науката размера на таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти;
 • Избира членовете на Съвета на настоятелите.

Хабилитирани преподаватели 14. доц. Златка Александрова Димитрова 5. гл.ас. Краси Златинова Панайотова
1. проф. Христо Стоянов Бозов 15. доц. Ивайло Райчев Беловски 6. гл. ас. Петко Димитров Янгьозов
2. проф. Валентин Константинов Василев 16. доц. Йордан Николаев Георгиев  7. ст. преп. Петя Стефанова Стефанова
3. проф. Владимир Христов Гончев 17. доц. Милен Пейчев Тодоров
4. проф. Евдокия Николаева Сотирова 18. доц. Надежда Ангелова Калоянова Администрация
5. проф. Ирена Георгиева Марковска-Минова 19. доц. Полина Илиева Милушева-Мандаджиева 1. гл. счетоводител Живка Иванова Жечева
6. проф. Ованес Гаро Мекенян 20. доц. Румяна Златинова Янкова-Аврамова
7. проф. Румяна Йорданова Папанчева 21. доц. Светлана Димитрова Желева Студенти и докторанти
8. проф. Севдалина Христова Турманова 1. Веселина Иванова Райчева
9. проф. Сотир Николов Сотиров Нехабилитирани преподаватели 2. Габриела Иванова Карабойчева
10. проф. Стоянка Петкова Петкова-Георгиева 1. гл. ас. Бойко Георгиев Миразчийски 3. Денислава Белославова Дерменджиева
11. доц. Варвара Андонова Панчева 2. гл. ас. Ваня Красимирова Георгиева-Пулева 4. Десислава Георгиева Събева
12. доц. Галина Янкова Терзиева  3. гл. ас. Виктория Трифонова Трифонова 5. Димо Иванов Дросев
13. доц. Добромир Иванов Йорданов 4. гл. ас. Елица Стайкова Дубарова-Петкова 6. Силвия Манковска

 

Дата Протокол № Решения
27.06.2024 г. Протокол № 20 Решения
19.06.2024 г. Протокол № 19 Решения
05.06.2024 г. Протокол № 18 Решения
16.05.2024 г. Протокол № 17 Решения
09.05.2024 г. Протокол № 16 Решения
18.04.2024 г. Протокол № 15 Решения
11.04.2024 г. Протокол № 14 Решения
04.04.2024 г. Протокол № 13 Решения
14.03.2024 г. Протокол № 12 Решения
22.02.2024 г. Протокол № 11 Решения
13.02.2024 г. Протокол № 10 Решения
29.01.2024 г. Протокол № 9 Решения
18.01.2024 г. Протокол № 8 Решения
14.12.2023 г. Протокол № 7 Решения
30.11.2023 г. Протокол № 6 Решения
17.11.2023 г. Протокол № 5 Решения
07.11.2023 г. Протокол № 4 Решения
26.10.2023 г. Протокол № 3 Решения
06.10.2023 г. Протокол № 2 Решения
29.09.2023 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
18.07.2023 г. Протокол № 59 Решения
28.06.2023 г. Протокол № 58 Решения
13.06.2023 г. Протокол № 57 Решения
18.05.2023 г. Протокол № 56 Решения
20.04.2023 г. Протокол № 55 Решения
23.03.2023 г. Протокол № 54 Решения
23.02.2023 г. Протокол № 53 Решения
26.01.2023 г. Протокол № 52 Решения
21.12.2022 г. Протокол № 51 Решения
24.11.2022 г. Протокол № 50 Решения
27.10.2022 г. Протокол № 49 Решения
06.10.2022 г. Протокол № 48 Решения
21.09.2022 г. Протокол № 47 Решения
09.09.2022 г. Протокол № 46 Решения
26.08.2022 г. Протокол № 45 Решения
14.07.2022 г. Протокол № 44 Решения
23.06.2022 г. Протокол № 43 Решения
20.05.2022 г. Протокол № 42 Решения
20.04.2022 г. Протокол № 41 Решения
14.04.2022 г. Протокол № 40 Решения
24.03.2022 г. Протокол № 39 Решения
18.03.2022 г. Протокол № 38 Решения
24.02.2022 г. Протокол №37 Решения
20.01.2022 г. Протокол № 36 Решения
12.01.2022 г. Протокол № 35 Решения
16.12.2021 г. Протокол № 34 Решения
25.11.2021 г. Протокол № 33 Решения
11.11.2021 г. Протокол № 32 Решения
21.10.2021 г. Протокол № 31 Решения
23.09.2021 г. Протокол № 30 Решения
22.07.2021 г. Протокол № 29 Решения
06.07.2021 г. Протокол № 28 Решения
23.06.2021 г. Протокол № 27 Решения
20.05.2021 г. Протокол № 26 Решения
22.04.2021 г. Протокол № 25 Решения
25.03.2021 г. Протокол № 24 Решения
25.02.2021 г. Протокол № 23 Решения
21.01.2021 г. Протокол № 22 Решения
17.12.2020 г. Протокол № 21 Решения
19.11.2020 г. Протокол № 20 Решения
22.10.2020 г. Протокол № 19 Решения
24.09.2020 г. Протокол № 18 Решения
03.09.2020 г. Протокол № 17 Решения
28.07.2020 г. Протокол № 16 Решения
02.07.2020 г. Протокол № 15 Решения
25.06.2020 г. Протокол № 14 Решения
10.06.2020 г. Протокол № 13 Решения
28.05.2020 г. Протокол № 12 Решения
18.05.2020 г. Протокол № 11 Решения
04.05.2020 г. Протокол № 10 Решения
26.03.2020 г. Протокол № 9 Решения
27.02.2020 г. Протокол № 8 Решения
18.02.2020 г. Протокол № 7 Решения
23.01.2020 г. Протокол № 6 Решения
19.12.2019 г. Протокол № 5 Решения
11.12.2019 г. Протокол № 4 Решения
28.11.2019 г. Протокол № 3 Решения
14.11.2019 г. Протокол № 2 Решения
31.10.2019 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
26.09.2019 г. Протокол № 63 Решения
25.07.2019 г. Протокол № 62 Решения
27.06.2019 г. Протокол № 61 Решения
23.05.2019 г. Протокол № 60 Решения
09.05.2019 г. Протокол № 59 Решения
25.04.2019 г. Протокол № 58 Решения
11.04.2019 г. Протокол № 57 Решения
21.03.2019 г. Протокол № 56 Решения
27.02.2019 г. Протокол № 54 Решения
24.01.2019 г. Протокол № 53 Решения
20.12.2018 г. Протокол № 52 Решения
22.11.2018 г. Протокол № 51 Решения
31.10.2018 г. Протокол № 50 Решения
25.10.2018 г. Протокол № 49 Решения
20.09.2018 г. Протокол № 48 Решения
19.07.2018 г. Протокол № 47 Решения
20.06.2018 г. Протокол № 46 Решения
23.05.2018 г. Протокол № 45 Решения
23.04.2018 г. Протокол №44 Решения
22.03.2018 г. Протокол № 43 Решения
22.02.2018 г. Протокол № 42 Решения
08.02.2018 г. Протокол № 41 Решения
14.12.2017 г. Протокол № 40 Решения
15.11.2017 г. Протокол № 39 Решения
19.10.2017 г. Протокол № 38 Решения
21.09.2017 г. Протокол № 37 Решения
10.08.2017 г. Протокол № 36 Решения
19.07.2017 г. Протокол № 35 Решения
21.06.2017 г. Протокол № 34 Решения
18.05.2017 г. Протокол № 33 Решения
09.05.2017 г. Протокол № 32 Решения
27.04.2017 г. Протокол № 31 Решения
23.03.2017 г. Протокол № 30 Решения
23.02.2017 г. Протокол № 29 Решения
09.02.2017 г. Протокол № 28 Решения
19.01.2017 г. Протокол № 27 Решения
19.12.2016 г. Протокол № 26 Решения
15.12.2016 г. Протокол № 25 Решения
24.11.2016 г. Протокол № 24 Решения
08.11.2016 г. Протокол №23 Решения
20.10.2016 г. Протокол № 22 Решения
04.10.2016 г. Протокол № 21 Решения
20.09.2016 г. Протокол № 20 Решения
14.07.2016 г. Протокол № 19 Решения
30.06.2016 г. Протокол № 18 Решения
15.06.2016 г. Протокол № 17 Решения
09.06.2016 г. Протокол № 16 Решения
26.05.2016 г. Протокол № 15 Решения
21.04.2016 г. Протокол № 14 Решения
15.04.2016 г. Протокол № 13 Решения
24.03.2016 г. Протокол № 12 Решения
18.02.2016 г. Протокол № 11 Решения
03.02.2016 г. Протокол № 10 Решения
21.01.2016 г. Протокол № 9 Решения
15.12.2015 г. Протокол № 8 Решения
10.12.2015 г. Протокол № 7 Решения
19.11.2015 г. Протокол № 6 Решения
29.10.2015 г. Протокол № 5 Решения
02.10.2015 г. Протокол № 4 Решения
07.09.2015 г. Протокол № 3 Решения
08.07.2015 г. Протокол № 2 Решения
24.06.2015 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
04.06.2015 г. Протокол № 52 Решения
18.05.2015 г. Протокол № 51 Решения
14.05.2015 г. Протокол № 50 Решения
16.04.2015 г. Протокол № 49 Решения
19.03.2015 г. Протокол № 48 Решения
26.02.2015 г. Протокол № 47 Решения
15.01.2015 г. Протокол № 46 Решения
04.12.2014 г. Протокол № 45 Решения
06.11.2014 г. Протокол № 44 Решения
02.10.2014 г. Протокол № 43 Решения
12.09.2014 г. Протокол № 42 Решения
14.07.2014 г. Протокол № 41 Решения
26.06.2014 г. Протокол № 40 Решения
22.05.2014 г. Протокол № 39 Решения
24.04.2014 г. Протокол № 38 Решения
27.03.2014 г. Протокол № 37 Решения
27.02.2014 г. Протокол № 36 Решения
19.02.2014 г. Протокол № 35 Решения
23.01.2014 г. Протокол № 34 Решения
19.12.2013 г. Протокол № 33 Решения
05.12.2013 г. Протокол № 32 Решения
22.11.2013 г. Протокол № 31 Решения
24.10.2013 г. Протокол № 30 Решения
26.09.2013 г. Протокол № 29 Решения
12.09.2013 г. Протокол № 28 Решения
18.07.2013 г. Протокол № 27 Решения
20.06.2013 г. Протокол № 26 Решения
23.05.2013 г. Протокол № 25 Решения
11.04.2013 г. Протокол № 24 Решения
21.03.2013 г. Протокол № 23 Решения
28.02.2013 г. Протокол № 22 Решения
19.02.2013 г. Протокол № 21 Решения
14.02.2013 г. Протокол № 20 Решения
31.01.2013 г. Протокол № 19 Решения
04.01.2013 г. Протокол № 18 Решения
19.12.2012 г. Протокол № 17 Решения
29.11.2012 г. Протокол № 16 Решения
25.10.2012 г. Протокол № 15 Решения
27.09.2012 г. Протокол № 14 Решения
22.06.2012 г. Протокол № 12 Решения
31.05.2012 г. Протокол № 11 Решения
26.04.2012 г. Протокол № 9 Решения
22.03.2012 г. Протокол № 8 Решения
23.02.2012 г. Протокол № 7 Решения
26.01.2012 г. Протокол № 5 Решения
22.12.2011 г. Протокол № 4 Решения
24.11.2011 г. Протокол № 3 Решения
03.11.2011 г. Протокол № 2 Решения
13.10.2011 г. Протокол № 1 Решения

Дата Протокол № Решения
14.07.2011 г. Протокол № 49 Решения
23.06.2011 г. Протокол № 48 Решения
01.04.2011 г. Протокол № 47 Решения
17.03.2011 г. Протокол № 46 Решения
10.02.2011 г. Протокол № 45 Решения
27.01.2011 г. Протокол № 44 Решения
16.12.2010 г. Протокол № 43 Решения
18.11.2010 г. Протокол № 42 Решение
28.10.2010 г. Протокол № 40 Решение
16.09.2010 г. Протокол № 39 Решение
15.07.2010 г. Протокол № 38 Решение
17.06.2010 г. Протокол № 37 Решения
28.05.2010 г. Протокол № 36 Решения
22.04.2010 г. Протокол № 35 Решения
18.03.2010 г. Протокол № 34 Решения
18.02.2010 г. Протокол № 33 Решения
28.01.2010 г. Протокол № 32 Решения
21.12.2009 г. Протокол № 31 Решения
19.11.2009 г. Протокол № 30 Решения
15.10.2009 г. Протокол № 28 Решения
10.09.2009 г. Протокол № 27 Решения
16.07.2009 г. Протокол № 26 Решения
25.06.2009 г. Протокол № 25 Решения
28.05.2009 г. Протокол № 24 Решения
23.04.2009 г. Протокол № 23 Решения
16.04.2009 г. Протокол № 22 Решения
19.03.2009 г. Протокол № 21 Решения
19.02.2009 г. Протокол № 20 Решения
22.01.2009 г. Протокол № 19 Решения
11.12.2008 г. Протокол № 18 Решения
20.11.2008 г. Протокол № 17 Решения
23.10.2008 г. Протокол № 16 Решения
11.09.2008 г. Протокол № 15 Решения
10.07.2008 г. Протокол № 14 Решения
19.06.2008 г. Протокол № 13 Решения
22.05.2008 г. Протокол № 12 Решения
27.03.2008 г. Протокол № 10 Решения
24.01.2008 г. Протокол № 8 Решения
17.12.2007 г. Протокол № 7 Решения
22.11.2007 г. Протокол № 6 Решения
25.10.2007 г. Протокол № 5 Решения