Настаняване и ползване на студентски общежития

Правилник за настаняване, вътрешен ред и ползване на студентските общежития и студентските столове в Университет "Проф. д-р А. Златаров"

Право за ползване на студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти, обучаващи се в редовна форма на обучение, с установени жилищни нужди в гр. Бургас жилище или вила, годни за целогодишно обитаване, не ползват жилища, предоставени от държавата.

Според социалният си статус, кандидатите за приемане  в студентско общежитие подават до инспектор СБВ в Университета следните документи:

 • заявление-декларация за жилищно състояние;
 • уверение за редовно записана учебна година;
 • заповед за зачисляване в докторантура или специализация;
 • уверение от съответното учебно заведение за учащи в други учебни заведения;
 • копие от смъртен акт за починали родители;
 • акт за граждански брак;
 • акт за раждане на децата;
 • решение от ТЕЛК;
 • удостоверение от домове за деца, лишени от родителска грижа;

За настаняване в студентско общежитие приетите учащи представят на управителя на студентското общежитие следните документи:

 • индивидуална настанителна заповед;
 • уверение за студентско положение;
 • документ за платен депозит;
 • документ за платени наеми;
 • заповед за зачисляване на докторантура или специализация;
 • документ за самоличност и други документи, съгласно Наредбата за ползване на студентски общежития и столове.

Правата за ползване на студентско общежитие се прекратияват при:

 • изтичане на срока на заповедта за настаняване;
 • завършване на образованието;
 • прекратяване на обучението или при прекъсване на обучението;
 • налагане на наказание "отстраняване от общежтието";
 • отпадане основанието "наличие на жилищни нужди в гр. Бургас";
 • отстраняване от висшето  училище в случаите по чл. 74, ал 2 ЗВО;
 • неизпъление на задълженията за повече от един месец; неплащане на месечен наем и семестриален депозит, както и неплащане на обезщетенията за причинени щети;

Контакти

Инспектор СБВ: 

Тонка Тончева -  (056) 716 483; 0885 648 885     Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Домакин на СО-1:

Зоя Янчева -  (056) 716 449; 0889 607 148

Домакин на СО-2:

Мария Нейковалиева -  (056) 716 740; 0887 606 983

Домакин на СО-3:

Мария Ангелова - (056) 716 632; 0884 693 786    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.