Функции

Общото събрание (ОС) е висш орган на управление на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас.

  • Избира за срока на мандата си председател и зам. председател на ОС измежду хабилитираните членове;
  • Приема или изменя Правилника за устройството и дейността на университета;
  • Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие;
  • Избира с тайно гласуване ректора на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
  • Определя числеността на Академичния съвет (АС) и избира с тайно гласуване неговите членове;
  • Определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членовете на контролния съвет;
  • Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета
  • Се представлява от неговия председател.

проф. д-р Валентин Василев, дм

Председател
Стая: 316 Медицински корпус
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. дин Мартин Гюзелев

Зам.-председател
Стая: 204 ФОН
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Протокол Дата
Протокол № 17 24.06.2021 г.
Протокол № 16 06.07.2020 г.
Протокол № 15 10.10.2019 г.
Протокол № 14 11.06.2019 г.
Протокол № 13 27.05.2019 г.
Протокол № 12 08.05.2019 г.
Протокол № 11 21.06.2018 г.
Протокол № 10 29.06.2017 г.
Протокол № 9 22.06.2016 г.
Протокол № 8 16.09.2015 г.
Протокол № 7 24.06.2015 г.
Протокол № 6 16.06.2015 г.
Протокол № 5 21.05.2015 г.
Протокол № 4 23.04.2015 г.
Протокол № 3 19.06.2014 г.
Протокол № 2 25.04.2013 г.
Протокол № 1 10.05.2012 г.
   
Протокол № 1 05.04.2007 г.
Протокол № 2 10.05.2007 г.
Протокол № 3 14.06.2007 г.
Протокол № 4 18.04.2008 г.
Протокол № 5 12.06.2008 г.
Протокол № 6 16.10.2008 г.
Протокол № 7 20.05.2009 г.
Протокол № 8 13.05.2010 г.