Технически колеж

За колежа

С Постановление на МС № 24 от 20 май 1986 година в Бургас е създаден Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника (ТНСО), интегриран с Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) „В. И. Ленин” – София. Основните задачи на техникума са да подготвя кадри с полувисше образование, повишавайки квалификацията на кадрите със средно и средно-специално образование, както и да развива научно-изследователската и развойно-внедрителската дейност, съвместно с ВУЗ, с участието на студенти и преподаватели. Студентите се обучават по шест специалности: „Електрически машини и апарати”, „Електроника и микроелектроника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология и организация на автомобилния транспорт”, „Технология на машиностроенето и уредостроенето”, „Обработка на металите с пластична деформация”.

През 1989 г. с Постановление на МС № 52 от 9 ноември и в изпълнение на Заповед на Комитета за наука и висше образование от 28 ноември 1989 година, Техникумът над средно образование се преобразува в полувисш Институт по машиностроене и електротехника „Христо Смирненски”, като запазва интеграцията си с ВМЕИ “В. И. Ленин” – София.

С извършване на структурни преобразования в сферата на висшето образование с Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 година, Полувисшият институт по машиностроене и електротехника – Бургас беше преобразуван в колеж, с наименование “Технически колеж” – Бургас, който влиза в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Актуализирани са специалностите, по които се обучават студентите в Колежа.

Техническят колеж разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите могат да ползват безжична интернет мрежа и да работа със съвременни програмни продукти.

  • срок за редовно обучение – 3 години;
  • срок за задочно обучение – 3 години;
  • завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно–квалификационна степен “професионален бакалавър”;
  • осигурени са общежитие, възможност за получаване на стипендия и ползване на университетската спортна база, студентските столове и др.;
  • работа със съвременни програмни продукти и засилено изучаване на английски език;
  • студентите могат да участват в Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като получат възможност да посетят и да обменят опит със студенти и преподаватели от изтъкнати европейски университети.
  • възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

Ръководство

доц. д-р Полина Милушева

Директор
Телефон: 0887 999 928; 0885 64 36 64
Телефон: 0878 317 298
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Директор: доц. д-р Полина Милушева
0887 999 928; 0885 64 36 64; 0878 317 298
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 ул. “Проф.Якимов” № 1, Технически колеж, 8000 гр. Бургас