Контакти

Ръководство

Ректор:

проф. д-р Магдалена Миткова

0886 688 640

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по учебната работа:

доц. д-р Пенка Пеева

0885 643 044

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по международно сътрудничество и СДК:

проф. д-р Сотир Сотиров

0885 656 688

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по научноизследователската дейност:

доц. д-р Светлана Желева

0884 697 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-ректор по качество на обучение, акредитация и кадри:

проф. д-р Ирена Марковска-Минова

0886 657 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по технически науки

Декан:

доц. д-р Йовка Николова

0887 689 268

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по обществени науки

Декан:

доц. д-р Тинка Иванова

0889 638 008

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по природни науки

Декан:

доц. д-р Жечка Михайлова

0889 614 347

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Факултет по обществено здраве и здравни грижи

Декан:

проф. д-р Валентин Василев, дм

-

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Медицински факултет

Декан:

проф. д-р Христо Бозов, дм

-

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Колеж по туризъм

Директор:

проф. д-р Братой Копринаров

0885 630 098

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Медицински колеж

Директор:

доц. д-р Антоанета Грозева

0885 680 803

-

Технически колеж

Директор:

доц. д-р Димитър Русев

0889 606 489

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти

Директор:

доц д-р Красимира Димитрова

0885 608 817

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Канцелария

Ръководител звено/канцелария:

инж. Росица Станкова-Димитрова

(056) 716 407, 86 00 41; 0886 688 640

Деловодство

Виолета Кънева

(056) 716 493; 0887 686 895

880249

Учебно-информационен център

Директор УИЦ:

доц. д-р Тодор Паличев

(056) 716 597; 0885 64 30 66

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Магистър:

Главен експерт:

Даниела Младенова

(056) 716 445; 0889 61 26 73

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Факултет обществени науки (Специалности с Педагогика и Български език):

инж. Петя Бързева

(056) 716 787; 0889 69 20 66

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Медицински факултет и Факултет обществено здраве и здравни грижи:

Силвия Дикова

(056) 598 477; 0878 56 78 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Бакалавър:

Главен експерт:

Надя Крайчева

(056) 716 939; 0884 69 51 43

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Факултет технически науки:

Донка Бъчварова

(056) 716 570; 0885 65 00 60

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Факултет обществени науки (Специалности с Икономика и Туризъм):

Тошка Черкезова

(056) 716 833; 0886 62 41 62

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Факултет обществени науки (Специалности с Педагогика и Български език):

Диана Лазарова

(056) 716 578; 0885 64 56 64

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Факултет природни науки и Факултет обществено здраве и здравни грижи:

Силвия Дикова

(056) 598 477; 0878 56 78 21

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОКС Професионален бакалавър:

Главен експерт и експерт за Технически колеж:

инж. Венета Маевска

(056) 715 780; 0885 66 80 55

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Медицински колеж:

Александра Петрова

(056) 716 708; 0885 68 01 06

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт за Колеж по туризъм:

Галина Василева

(056) 703 989; 0886 68 00 53

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Международно сътрудничество, следдипломна квалификация и докторанти

Следдипломна квалификация:

Анастасия Петрова

(056) 716 574; 0885 63 20 66

Международно сътрудничество и докторанти:

Златина Вънчева

(056) 705 293; 0886 664 213

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Студентски общежития

Инспектор студентски битови въпроси:

Тонка Тончева

(056) 716 483; 0885 648 885

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Домакин блок 1:

Зоя Янчева

(056) 716 449; 0889 607 148

Домакин блок 2:

Мария Нейковалиева

(056) 716 740; 0887 606 983

Домакин блок 3:

Мария Ангелова

(056) 716 632; 0884 693 786

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кариерен център

056/ 716 896; 0885 638 088

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адреси

Ректорат, Факултет технически науки, Факултет Природни науки, Медициснки факултет, Технически колеж и Общежития

бул. Проф. Яким Якимов 1, гр. Бургас 8010

<


Факултет обществени науки

ж.к. Петко Р. Славейков бл, гр. Бургас 8000


Медицински колеж

бул. „Стефан Стамболов“ 69, 8001 ж.к. Братя Миладинови, Бургас


Колеж по туризъм

Парк "Езеро",хр. Бургас 8001