Медицински колеж

За колежа

Медицински колеж има 70 годишна образователна история и традиции в обучението на професионалисти по здравни грижи.

Той се явява правоприемник на основаното през 1950 година Училище за медицински сестри.

Презентация

Медицински колеж се осигурява базисна подготовка на професионалисти в областта на здравните грижи и услуги, успешно реализиращи се в публичния и частен сектор на здравната , фармацевтичната и медико-социалната мрежи.

Обучението се извършва съобразно международните, националните и вътрешноуниверситетските образователно-професионални стандарти.

Лицата, завършили Медицински колеж получават диплом за висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в професионално направление “Здравни грижи” с професионална квалификация по съответната специалност.

Медицински колеж разполага с необходимите за обучението учебна и учебнопрактическа бази на територията на града, региона и страната и подходяща информационна база за обучение и изследователска дейност на студентите и преподавателите в съответствие със спецификата на обучаваните специалности.

Научно-изследователската и научно-приложната дейност на преподавателите и студентите, съвместно с институции, организации и сдружения, потребители на кадри, пациенти, е насочена към обогатяване на здравната и социална практика с теоретико-практически разработки и инструментариум в следните приоритетни научни и научно - приложни области:

- иновации и качество на медицинското образование;

- промоция на здравето;

- медико-социална превенция и рехабилитация на водещите социално-значими болести;

- обществено здравеопазване.

Медицински колеж осъществява образователно и научно сътрудничество със сродни институции в национален и международен мащаб, както и програма “Еразмус”.

Ръководство

доц. д-р Соня Ненчева

Директор
Телефон:0885 680 803
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р Стефан Хърков

Зам.-директор
Телефон:0888 680 076
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Медицински колеж при Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" Бургас
бул. “Ст. Стамболов” 69

Директор: доц. д-р Соня Ненчева

Телефон: 056 716708 / 0885 68 01 06

Техн. изпълнител: Ванина Георгиева
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.