ФУНКЦИИ

Контролният съвет (КС) е орган за вътрешен контрол върху дейността на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

  • Проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката;
  • Изготвя становище по проекта за бюджет на университета и изпълнението му и ги докладва пред АС и ОС;
  • Участва в проверките по чл. 58а от ЗВО;
  • Докладва за своята дейност пред ОС най-малко веднъж годишно.

Председател доц. д-р Христо Бургазлиев

Зам.-председател доц. д-р Пенка Вълчева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Членове  
  доц. д-р Ления-Незает Гонсалвеш
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  доц. д-р Марияна Йорданова-Василева
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  доц. д-р Светла Шопова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  доц. д-р Ивайло Танков
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  доц. д-р Дечко Игнатов
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  доц. д-р Благовеста Мидюрова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  Галя Дрянова

Дата Относно
МАНДАТ 2023-2027 г.
 15.03.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на ДЕПО
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към МК
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към МФ
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към ФОЗЗГ
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към ФПН
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към ФТН
 17.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за ръководител-катедри към ФОН
 09.01.2024 г. Законосъобразност на проведени избори за Ръководител-катедра ОМТД - КТ
 04.12.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на ТК и Съвет на колежа
 29.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите, докторантите и служителите в Общото събрание на МК
 28.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на МК и Съвет на колежа
 28.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 27.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори във ФТН - избор на Факултетен съвет
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на КТ и Съвет на колежа
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори във ФТН - избор на Декан
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори във ФОН
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори във ФПН
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на ДКПРПС и Съвет на Департамента
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти в Общото събрание на ТК
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти и служители в Общото събрание на МФ
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти, докторанти и служители в Общото събрание на ФТН
 24.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти, докторанти и служители в Общото събрание на ФОН
 22.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори в МФ
 14.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на МФ
 09.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти в Общото събрание на КТ
 09.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на ФОЗЗГ
 09.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на ФПН и ЦНИЛ
 08.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти и служители в Общото събрание на ФОЗЗГ
 08.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на ФТН
 07.11.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване на квотата на студенти, докторанти и служители в Общото събрание на ФПН
 16.05.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с мандат 2022-2024
 16.05.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за представители на нехабилитираните преподаватели в състава на Общото събрание на Университета с мандат 2023-2027
 16.05.2023 г. Законосъобразност на проведени частични избори за попълване квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание на Университета с мандат 2019-2023
 16.05.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Общото събрание Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с мандат 2023-2027 от квотата на административния персонал
МАНДАТ 2019-2023 г.
 16.05.2023 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на административния персонал в състава на Общото събрание Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с мандат 2019-2023
 26.04.2023 г. Законосъобразност на проведен избор на Ръководител катедра „Рехабилитационна и морска медицина“ към Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 21.03.2023 г. Законосъобразност на проведен избор на Ръководител катедра „УНГ, очни, дерматологични и венерически болести“ и на Ръководител катедра „Анестезиология, АГ, хирургия,, ортопедия, травматология, неврохирургия, спешна и интензивна медицина“ към Факултет по медицина
 15.11.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетния съвет във Факултета по природни науки от квотата на студентите
 25.10.2022 г. Законосъобразност на проведени избори на Ръководител катедра „Хирургични и интервенционални дисциплини“ и на Ръководител катедра „Предклинични и терапевтични дисциплини“ към Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 19.10.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Факултет по природни науки
 14.07.2022 г. Законосъобразност на проведени избори във Факултет по обществено здраве и здравни грижи  за избор на декан
 13.06.2022 г. Законосъобразност на проведени избори на Ръководство на Студентски съвет с мандат 2022-2024
 01.06.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на членове на Студентски съвет с мандат 2022-2024г. 
 06.04.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на Декан на Медицински факултет
 16.02.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Съвет на колежа към Медицински Колеж
 16.02.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетен съвет към Факултет по обществени науки
 19.01.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетен съвет към Факултет по технически науки
 19.01.2022 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Съвет на колежа към Колеж по туризъм
 19.01.2022 г. Законосъобразност на проведени избори попълване квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Факултет по природни науки
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Медицински колеж
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Колеж по туризъм
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Факултет по технически науки
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Факултет по обществени науки
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетния съвет във Факултет по медицина
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетния съвет във Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Медицински факултет
 25.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на ръководство на студентски съвет с мандат 2020-2022г.
 04.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на Ръководител катедра „Здравни и фармацевтични грижи“ към Медицински колеж
 04.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на Ръководител катедра „Чужди езици“ към Колеж по туризъм
 05.10.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на ръководство на студентски съвет с мандат 2020-2022г.
 16.06.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Университета
 23.09.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на Технически колеж и Съвет на колежа
 14.09.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Технически колеж
 21.01.2020 г. Законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж за попълване състава на Съвета на колежа
 22.06.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Университета
 15.01.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за Факултетен съвет във Факултет по обществени науки
 16.12.2019 г. Законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по технически науки
 16.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан във Факултет по обществени науки
 16.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по природни науки
 15.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Колеж по туризъм и Съвет на колежа
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Департамент по езиково обучение и Съвет на департамента
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведените избори за Директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности и Съвет на Департамента
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по медицина
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Медицински колеж и Съвет на колежа
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Факултет по технически науки
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Факултет по природни науки
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Факултет по медицина
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 10.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Медицински Колеж
 10.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Факултет по обществени науки
 09.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Колеж по туризъм
 24.10.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за членове на Академичен съвет на Университета
 20.06.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведен избор ректор на Университета
 20.06.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Комисия по изборите, Председател и Зам. Председател на Общото събрание, председател, Зам. председател и членове на Контролния съвет и законосъобразност на издигането на кандидатури за ректор на Университета
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 07.05.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Техн. колеж
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на асоциирани членове в структурата на Студентски съвет
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 17.12.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 16.11.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 21.05.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 16.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за допълване квотата на студентите и докторантите от ФОН в Студентски съвет
 12.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за органи на управление на Департамента за квалификация и прафесионална развитие на педагогическите специалисти
 05.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общото събрание
 04.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Академичен съвет
 13.06.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 13.06.2017 г. Доклад за проведени избори в Студентски съвет
 17.05.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 24.03.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в състава на Студентски съвет
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 22.06.2016 г. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет през периода от м. юни 2015 г. до м. юни 2016 г.
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведен избор за Директор на Колеж по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФПН
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за състав на Колежански съвет и Директор на Технически колеж
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Колежа по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на Технически колеж
 22.02.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за Директор на ДЕО и Съвет на ДЕО
17.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Декан на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Факултетен съвет на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ФОН
14.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на административния персонал
08.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на студентите и докторантите
26.10.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Зам.-ректори
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общо събрание
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на Академичен съвет на Университета
07.07.2015 г. Доклад за закоообразността на проведен избор за Ректор на университета
03.06.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведените избори за Комисия по изборите, Председател и Зам.-Председател на Общото събрание, Председател, Зам.-Председател и членове на Контролния съвет; законосъобразността за издигането на кандидатури за Ректор на университета
10.10.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори Ректор и за членове на Академичния съвет на университета
11.04.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на новото Общо събрание на университета
31.03.2011 г. Доклад за законосъобразността на избори за членове на новото Общо събрание на университета