Департамент по езиково и подготвително обучение

За департамента

Департаментът по езиково и подготвително обучение осигурява обучението по чужд език на студентите от всички специалности на университета в ОКС Професионален бакалавър, ОКС Бакалавър, ОКС Магистър и ОКС Доктор.

Департаментът провежда обучение по английски, немски, френски и руски език.

Основната цел на Департамента е да организира чуждоезиковото обучение така, че да отговаря на изискванията на динамично променящата се среда във високотехнологичния 21 век, да изгражда у студентите знания, умения и компетентности по чужд език, които да им гарантират успешна професионална реализация, а също и мобилност в рамките на европейските програми за международно сътрудничество.

Ръководство

доц. д-р Милен Тодоров

Директор
0888 680 288
309 НК
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес: 8010 гр. Бургас
Бул. ”Проф. д-р Якимов” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
Департамент по езиково и подготвително обучение

Директор: доц. д-р Милен Тодоров
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Обучение

Мисията на Департамента е да осигурява високо качество на обучението по чужди езици като формира висококвалифицирани специалисти, които да бъдат конкурентоспособни в условията на интернационализация на съвременния живот.

Образователни направления:

 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на хуманитарните науки;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на природонаучните дисциплини;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на техническите дисциплини и ИКТ;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в областта на медицината и здравеопазването;
 • Специализирано чуждоезиково обучение в сферата на туризма;
 • Езикознание и литературознание за педагози от предучилищна и начална образователна степен;
 • Методика на обучението по чужд език.

Квалификационни направления и курсове:

 • Чуждоезикова квалификация и курсове за нефилолози на нива от А1 до С1 от Общата европейска езикова рамка;
 • Чуждоезикова квалификация и курсове по “специализиран език”.

Научни направления

 • Методика на специализираното чуждоезиково обучение;
 • Общо и сравнително езикознание;
 • Приложна лингвистика;
 • Лингвокултурология;
 • Странознание и междукултурни контакти;
 • Дистанционно обучение по чужди езици и ИКТ в образованието.

Академичният състав на Департамента участва в различни международни проекти по линия на програмите на Европейския съюз. Тясно сътрудничество по програма Еразъм+ и в рамките на двустранни договори се осъществява с университети от Австрия, Германия, Франция, Обединеното кралство, Финландия, Полша, Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Латвия, Португалия и др.