Медицински факултет

За факултета

На 10.05.2019 г. 44-тото Народно събрание прие решение за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Във факултета се обучават студенти в образователно-квалификационна степен „магистър” на специалност „Медицина”.

Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас e единственият факултет по медицина на територията на Югоизточна България, с утвърдена съвременна университетска структура за подготовка на лекари с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „лекар“ съобразно Наредбата за Единните държавни изисквания.

Факултетът по медицина осъществява своята дейност на основание ЗВО, Закон за развитието на академичния състав в Република България и в съответствие с нормативните документи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Цялостната дейност на Медицинския факултет е подчинена на неговата мисия и основна цел: „Подготовка на висококвалифицирани лекари, търсени на пазара на труда, ориентирани към разработването и въвеждането на иновативни технологии за диагностика, лечение и профилактика, възпитани в дух на човеколюбие и състрадание“.

Факултетът по медицина провежда съвременна, отговаряща на световните стандарти и законите в страната, образователна политика, която e фокусирана върху:

  • Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност от професионално направление 7.1. „Медицина”, редовна форма на обучение;
  • Следдипломно и продължаващо обучение по специалности от професионално направление „Медицина” за нуждите на медицинската наука и практика;
  • Фундаментални и приложни научни изследвания;
  • Експертна дейност в сферата на здравеопазването.

Обучението по специалност „Медицина” се осъществява само в редовна форма на обучение, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

След завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, студентите получават диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучение: 6 години/10 семестъра  (1 година преддипломен стаж)

Ръководство

доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова

Декан
Телефон:0884 695 369
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

проф. д-р Владимир Гончев

Зам.-декан
Телефон:
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р Стефка Касърова

Зам.-декан
Телефон: 0885607360
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

Адрес: 8010 гр. Бургас
Бул. ” Проф. д-р Якимов ” 1
Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”

Декан: доц. д-р Румяна Янкова-Аврамова
тел: 0884 695 369
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Технически секретар: Валентина Георгиева
тел.: 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.