Одити

Учебна година Одити
МАНДАТ 2023/2027 г.
2023/2024 Външен одит на МК - заповед РД-202/11.06.2024 г.
Външен одит на ФОН - заповед РД-190/28.05.2024 г.
Външен одит на ФПН - заповед РД-177/20.05.2024 г.
Външен одит на ФОЗЗГ - заповед РД-171/15.05.2024 г.
Външен одит на МФ - заповед РД-169/08.05.2024 г.
Външен одит на ФТН и ТК - заповед РД-165/02.05.2024 г.
Външен одит на Колеж по туризъм - заповед РД-142/16.04.2024 г.
 МАНДАТ 2019/2023 г.
2022/2023 г.

Външен одит на Факултет по природни науки - заповед РД-159/25.05.2023 г.

Външен одит на Факултет по обществено здраве и здравни грижи - заповед РД-152/17.05.2023 г.

Външен одит на Факултет по обществени науки - заповед РД-147/15.05.2023 г.

Външен одит на Медицински колеж - заповед РД-146/15.05.2023 г.

Външен одит на Медицински факултет - заповед РД-132/03.05.2023 г.

Външен одит на Факултет по технически науки и Технически колеж - заповед РД-111/21.04.2023 г.

Външен одит на Факултет по природни науки - заповед РД-428/14.12.2022 г.

Външен одит на Факултет по обществено здраве и здравни грижи - заповед РД-419/01.12.2022 г.

Външен одит на Колеж по туризъм - заповед РД-417/30.11.2022 г.

Външен одит на Медицински факултет - заповед РД-410/25.11.2022 г.

Външен одит на Медицински колеж - заповед РД-404/23.11.2022 г.

Външен одит на ФОН - заповед РД-392/15.11.2022 г.

Външен одит на ФТН и Технически колеж - заповед РД-377/04.11.2022 г.

2021/2022 г.

Външен одит на Медицински факултет - заповед РД-157/23.05.2022 г.

Външен одит на Факултет по обществено здраве и здравни грижи - заповед РД-156/23.05.2022 г.

Външен одит на Колеж по туризъм - заповед РД-155/23.05.2022 г.

Външен одит на Факултет по природни науки - заповед РД-154/20.05.2022 г.

Външен одит на Медицински колеж - заповед РД-147/18.05.2022 г.

Външен одит на Факултет по технически науки и Технически колеж - заповед РД-139/12.05.2022 г.

Външен одит на Колеж по туризъм - заповед РД-93/23.03.2022 г.

Външен одит на ФПН - заповед РД-87/21.03.2022 г.

Външен одит на ФОН - заповед РД-62/08.03.2022 г.

Външен одит на ФТН и Технически колеж - заповед РД-43/18.02.2022 г.

Външен одит на Медицински колеж - заповед РД-359/10.12.2021 г.

Външен одит на ФОЗЗГ - заповед РД-358/10.12.2021 г.

Външен одит на Медицински факултет - заповед РД-343/02.12.2021 г.