С решение №206/7.04.2022 на Министерски съвет е одобрена Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“.
Указания от МОН за изпълнение на Програмата.
По програмата могат да кандидатстват:
  •  млади учени (до 10 г. след придобиване на първа ОКС „магистър“), Покана МУ;
  •  постдокторанти (до 5 г. след придобиване на първа ОНС „доктор“), Покана ПД.

Втора покана за за кандидатстване по НП „Млади учени и постдокторанти-2”

Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията „млад учен“ или „постдокторант“ за целия период на назначението по програмата. Средствата по двата модула може да се използват, както за основни месечни възнаграждения (новоназначени), така и за допълнителни месечни възнаграждения на назначени в университета млади учени и постдокторанти съгласно условията на програмата. В конкурса може да участват и чуждестранни граждани.
Комисия за разработване на механизъм и правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидатите и за разпределение на получените по програмата средства към структурните звена на университета.
Методика за преразпределение на получените средства по НП „Млади учени и постдокторанти-2“ между структурните звена на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Вътрешни правила за определяне на броя и размерите на допълнителните възнаграждения за млади учени и грантовете за постдокторанти по НП „Млади учени и постдокторанти-2“
Приложение 1 Оценъчна карта на млад учен
Приложение 2 Проектно предложение на постдокторант; Annex 2 Project proposal
Приложение 3 Карта за оценка на проектно предложение
Приложение 4 Декларация за липса на двойно финансиране
Документите се подават в „pdf” формат на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Конкурсната програма стартира на 14 септември 2022 г. и приключва в 17.00 часа (местно време) на 30 септември 2022 г.
РЕЗУЛТАТИ от проведен конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2” в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас