Седмична програма ОКС "Магистър"

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Възможни са промени
Спец. Индустриален мениджмънт - Инженерен дизайн
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки-широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Туризъм - Управление на туризма - след Проф. бакалавър
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Туризъм - Мениджмънт на туристическата дестинация след ПБ
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химично инженерство
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химично инженерство - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химични технологии и психология на кризисните ситуации - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Органични химични технологии
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на силикатите
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на силикатите 1
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - ТНВ и ТНВ 1
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на водата
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Техн. на водата - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Анализ и контрол на водите - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ - Чисто производство в туризма - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Компютърни системи и технологии - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. КСТ - Софтуерни технологии
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Биотехнологии - Храни, хранене и диететика
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Електроника
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Електроника- широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Електротехника - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Техника и технологии в транспорта
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ЕООС
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ЕООС - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химия - Медицинска химия
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ПНУП - Информационни технологии в обучението 1 – 4 клас
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Българска филология - Езикът и литературата - културологични проекции
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Здравен мениджмънт- тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Здравен мениджмънт- широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър

Възможни са промени
Спец. Туризъм - Икономика и организация на туристическия бизнес - след Професионален бакалавър
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. Туризъм - Управление на туризма - след Професионален бакалавър
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. Туризъм - Управление на туризма - широк профил
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. Туризъм - Мениджмънт на туристическата дестинация
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
 Спец. Стопанско управление - Управление и развитие на човешките ресурси
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Стопанско управление - Управление и развитие на човешките ресурси-широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Стопанско управление - Финансов мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Стопанско управление - Финансов мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Стопанско управление - Международен бизнес
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Стопанско управление - Международен бизнес - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Маркетинг - Маркетинг мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Инженерен дизайн - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Компютърни системи и технологии в индустрията - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура- широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ПНУП - след ОКС "Бакалавър" от други професионални направления
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. ПНУП - Информационни технологии в обучението 1 – 4 клас
I курс  първи семестър I курс  втори семестър II курс  трети семестър II курс  четвърти семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Химично инженерство - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Технология на нефта и газа - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. ОХТ - Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. НХТ, специализация ТНВ и ТНВ1
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. КСТ - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. КСТ - Информационни технологии в управлението и трансформацията на бизнес процеси - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Електроника
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Електротехника - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Техника и технологии в транспорта
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Биотехнологии - „Храни, хранене и диететика” - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Здравен мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Спец. Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър