Специалности ОКС "Магистър"

Специалности Редовна форма Задочна форма Факултет Професионално направление
Анализ и контрол на храните - тесен профил ФТН Биотехнологии
Анализ и контрол на храните - широк профил ФТН Биотехнологии
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - тесен профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт - широк профил ФОЗЗГ Обществено здраве
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил (Освободена от такси) ФОН Педагогика на обучението по ...
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил (Освободена от такси) ФОН Педагогика на обучението по ...
БФ - Езикът и литературата - културологични проекции ФОН Филология
Екология и екологичен мениджмънт - тесен профил ФПН Химически науки
Екология и екологичен мениджмънт - широк профил ФПН Химически науки
Екология и опазване на околната среда - тесен профил (Освободена от такси) ФПН Химически науки
Екология и опазване на околната среда - широк профил (Освободена от такси) ФПН Химически науки
Електроника - тесен профил ФТН Електротехника, електроника и автоматика
Електроника - широк профил ФТН Електротехника, електроника и автоматика
Електротехника - широк профил ФТН Електротехника, електроника и автоматика
Здравен мениджмънт - тесен профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Здравен мениджмънт - широк профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Здравен туризъм - тесен профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Здравен туризъм - широк профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Изкуствен интелект и виртуална реалност ФТН Комуникационна и компютърна техника
ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил ФОН Общо инженерство
ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки ФОН Общо инженерство
ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен профил ФОН Общо инженерство
ИМ - Управление на органични индустриални производства - широк профил ФОН Общо инженерство
Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и информационни технологии ФПН Педагогика на обучението по...
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - тесен профил (Освободена от такси) ФПН Химически науки
Информатика и ИТ в химията и химичното образование - широк профил (Освободена от такси) ФПН Химически науки
История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен профил ФОН Педагогика на обучението по...
История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - широк профил ФОН Педагогика на обучението по...
Кинезитерапия - тесен профил ФОЗЗГ Обществено здраве
Компютърни системи и технологии – широк профил ФТН Комуникационна и компютърна техника
Маркетинг - Корпоративен маркетинг - тесен профил ФОН Икономика
Маркетинг - Корпоративен маркетинг - широк профил ФОН Икономика
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен профил ФОН Икономика
Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил ФОН Икономика
Медицинска химия - тесен профил (Освободена от такси) ФПН Химически науки
Медицински представител - 3 семестъра ФОЗЗГ Обществено здраве
Медицински представител - 4 семестъра ФОЗЗГ Обществено здраве
Органични химични технологии - 3 семестъра (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Органични химични технологии - 4 семестъра (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ ФОН Педагогика
ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП маг ФОН Педагогика
ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас ФОН Педагогика
ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ ФОН Педагогика
ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика ФОН Педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика ФОН Педагогика
Софтуерни технологии ФТН Комуникационна и компютърна техника
Софтуерно инженерство - Софтуерни технологии ФТН Комуникационна и компютърна техника
Социална педагогика - Интегрирано обучение на деца със СОП ФОН Педагогика
Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране ФОН Педагогика
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра ФОН Администрация и управление
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил ФОН Администрация и управление
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - тесен профил ФОН Администрация и управление
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил ФОН Администрация и управление
СУ - Управление на международния бизнес - тесен профил ФОН Администрация и управление
СУ - Управление на международния бизнес - широк профил ФОН Администрация и управление
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - тесен профил ФОН Администрация и управление
СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил ФОН Администрация и управление
Техника и технологии в транспорта - 2 семестъра ФТН Транспорт, корабоплаване и авиация
Техника и технологии в транспорта - 4 семестъра ФТН Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология на водата - тесен профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на водата - широк профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на материалите и материалознание - тесен профил (Освободена от такси) ФТН Материали и материалознание
Технология на материалите и материалознание - широк профил (Освободена от такси) ФТН Материали и материалознание
Технология на неорганичните вещества - тесен профил ФТН Химични технологии
Технология на неорганичните вещества - широк профил ФТН Химични технологии
Технология на нефта и газа - 2 семестъра (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на нефта и газа - 3 семестъра (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на нефта и газа - 4 семестъра (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на силикатите - тесен профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Технология на силикатите - широк профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Туризъм - Международен туризъм ФОН Туризъм
Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация ФОН Туризъм
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър ФОН Туризъм
Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър ФОН Туризъм
Химични технологии и психология на кризисните ситуации - тесен профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Химични технологии и психология на кризисните ситуации - широк профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Химично инженерство - тесен профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Химично инженерство - широк профил (Освободена от такси) ФТН Химични технологии
Химия на бъдещето ФПН Химически науки
Храни, хранене, диететика - тесен профил ФТН Биотехнологии
Храни, хранене, диететика - широк профил ФТН Биотехнологии