Изпитна сесия ОКС "Магистър"

Изпитна сесия

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 г.

Възможни са промени
Маркетинг - Маркетинг-мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Маркетинг - Маркетинг-мениджмънт - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
СУ - Финансов мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
СУ - Финансов мениджмънт - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Туризъм - Управление на туризма - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Туризъм - Управление на туризма (след Проф. бакалавър)
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Туризъм - Икономика и организация на туристическия бизнес (след Проф. бакалавър)
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Туризъм - Мениджмънт на туристическата дестинация
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ИМ - Инженерен дизайн - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ИМ - Управление на операциите, процедури и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Предучилищна и начална училищна педагогика
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ПНУП - "Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ"
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Българска филология - Eзикът и литературата - културологични проекции
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
НХТ - Технология на водата
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
НХТ - Технология на водата - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Химично инженерство
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Химично инженерство - широк профил - редовно обучение
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Химично инженерство - широк профил - задочно обучение
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Биотехнологии - Анализ и контрол на храните
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Биотехнологии - Анализ и контрол на храните - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Биотехнологии - Храни, хранене, диететика
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
НХТ - Технология на силикатите
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
НХТ - Технология на силикатите - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Електротехника - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Електроника
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Технология на материалите и материалознание
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Технология на материалите и материалознание - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Софтуерни технологии
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
ОХТ - Технология на нефта и газа
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Екология и опазване на околната среда
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Екология и опазване на околната среда – широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Химия - Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование - широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Здравен мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Здравен мениджмънт- широк профил
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър
Балнео, Спа и Уелнес мениджмънт
I курс  зимен семестър I курс  летен семестър II курс  зимен семестър II курс  летен семестър

Зачисляване за Дипломна работа

Необходими документи

Заявлението да бъде предварително попълнено, преди подаването му!    

Документите се подават в Учебно–информационен отдел ОКС „Магистър” 

експерт УИЦ – Ина Маджарова - 0889/692 066 – Педагогически, Икономически, ФПН
експерт УИЦ – Силвия Дикова – 0878/567821 – ФОЗЗГ
гл. експерт УИЦ – Даниела Младенова - 0889/612 673 - Туризъм, ФТН

Срокове за подаване на Заявления за допускане до разработване на Дипломна работа

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 МП ,,Предучилищна и начална училищна педагогика” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП ,, Иновации в обучението по история в средното училище” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП ,,Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ”
 МП ,, Информационни технологии в обучението 1-4 клас”
 МП ,,Финансов мениджмънт на предприятието”
 МП ,,Управление и развитие на човешките ресурси” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП ,,Маркетинг – мениджмънт” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Управление на туризма”/след ПБ/ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Мениджмънт на туристическата дестинация” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП ,,Администрация и управление в публичния сектор” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП ,,Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура” 11.03. - 22.03.2024 г.
МП ,,Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки” 11.03. - 22.03.2024 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ  НАУКИ
 МП – „Екология и опазване на околната среда” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП – „Информатика и информационни технологии в химията и хим. образование“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП – „Медицинска химия”
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 МП „Електроника” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Електротехника” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Компютърни системи и технологии” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП  „Софтуерни технологии” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Химично инженерство” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Технология на материалите и материалознаниеа” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Технология на неорганичните вещества”
 МП „Технология на водата“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Технология на силикатите“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Биотехнологии“
 МП „Техника и технологии в транспорта” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Анализ и контрол на храните“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Храни, хранене и диететика“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Технология на нефта и газа“ 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Органични химични технологии“ 11.03. - 22.03.2024 г.
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 МП „Здравен мениджмънт” 11.03. - 22.03.2024 г.
 МП „Балнео, СПА и уелнес мениджмънта” 11.03. - 22.03.2024 г.

Дипломни защити / Държавни изпити

Необходими документи

Срокът за подаване на Заявления за допускане до Дипломна защита/Държавен изпит е 10.06. – 24.06.2024 г.

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени, преди подаването им в Учебно–информационен отдел, МФ, ет.1, каб.106

гл. експерт УИЦ – Даниела Младенова / експерт Ина Маджарова - 0889/612 673 - Туризъм, ФТН
експерт УИЦ – Петя Бързева - 0889/692 066 – Педагогически, Икономически, Маркетинг, Общо инженерство, ФПН
експерт УИЦ – Силвия Дикова – 0878/567821 – Здравен мениджмънт - ФОЗЗГ

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ/ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2022/2023 уч. г.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Дипломна защита / Държавен изпит Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Магистърски програми ,,Предучилищна и начална училищна педагогика”, ,,Съвременни аспекти на образованието в  детската градина и началното училище”
Държавен изпит по ,,Методика на обучението” 08.07.2024 г. - 09:00 ч.
Държавен изпит по ,,Педагогика и психология”   04.07.2024 г. - 09:00 ч.
Дипломни защити в комисията по ,,Методика на обучението” 08.07.2024 г. - 09:00 ч.
Дипломни защити в комисията по ,,Педагогика и психология”  04.07.2024 г. - 09:00 ч.
ДППИ
 Магистърска програма ,,Информоционни технологии в обучението 1-4 клас”
Дипломна защита и държавен изпит
ДППИ
 Магистърска програма „Иновации в обучението по история в средното училище”
Държавен изпит/Дипломни защити 03.07.2024 г. - 09:00 ч. Конспект за ДИ по История
 Магистърски програми „Езикът и литературата - културологични проекции”, "Език. Литература. Образование"
Държавен изпит/Дипломни защити 29.06.2024 г. - 09:00 ч.
 Магистърска програма „Маркетинг мениджмънт”
Дипломни защити 05.07.2024 г. - 09:00 ч.
 Магистърска програма „Финансов мениджмънт на предприятието”
Дипломни защити 05.07.2024 г.
 Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси”
Дипломни защити 05.07.2024 г.
 Магистърска програма „Администрация и управление в публичния сектор”
Държавен изпит 05.07.2024 г.
 Магистърска програма „Инженерен дизайн”
Дипломни защити
 Магистърска програма „Управление на операциите, процедурите и митническо обслужване при търговия с акцизни стоки”
Държавен изпит 03.07.2024 г. - 09:00 ч.
 Магистърска програма „Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура”
Дипломни защити 03.07.2024 г. - 14:00 ч.
 Магистърска програма „Управление на организациите в образованието, културата и изкуството”
Дипломни защити
 Магистърска програма „Управление на туризма”
Дипломни защити 05.07.2024 г. - 09:00 ч. - заседателна зала фОН
 Магистърска програма „Мениджмънт на туристическата дестинация”
Дипломни защити 05.07.2024 г. - 09:00 ч. - заседателна зала фОН

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Дипломна защита / Държавен изпит Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Магистърска програма "Екология и опазване на околната среда", МП "Екология и екологичен мениджмънт"
Дипломни защити 26.06.2024 г.
 Магистърска програма "Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование"
Дипломни защити 05.07.2024 г.

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Дипломна защита / Държавен изпит Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Магистърска програма „Електроника” 
Дипломни защити 07.07.2024 г. - 09:00 ч. 
 Магистърска програма „Електротехника” 
Дипломни защити 06.07.2024 г. - 09:00 ч. 
 Магистърска програма ,,Компютърни системи и технологии”
Дипломни защити 08.07.2024 г. - 09:00 ч. - 217 ОК
 Магистърска програма ,,Софтуерни технологии”
Дипломни защити 08.07.2024 г. - 09:00 ч. - 217 ОК
 Магистърска програма ,,Химично инженерство”
Дипломни защити 03.07.2024 г. - 10:00 ч. - 223 НК
 Магистърска програма ,,Технология на материалите и материалознание”
Дипломни защити 05.07.2024 г. - 10:00 ч. Указания за дипломиране
 Магистърска програма ,,Технология на неорганичните вещества”
Дипломни защити
 Магистърска програма ,,Технология на водата”
Дипломни защити 08.07.2024 г. - 11:00 ч. - 214 НК 
 Магистърска програма ,,Технология на силикатите”
Дипломни защити
Магистърска програма ,,Анализ и контрол на храните”
Държавен изпит/Дипломни защити 08.07.2024 г. - 10:00 ч.
Магистърска програма ,,Храни, хранене, диететика”
Държавен изпит/Дипломни защити 08.07.2024 г. - 10:00 ч.
Магистърска програма ,,Технология на нефта и газа”
Дипломни защити 08.07.2024 г. - 09:00 ч. - 102 ОК
Магистърска програма ,,Органични химични технологии”
Дипломни защити 08.07.2024 г. - 09:00 ч. - 102 ОК
Магистърска програма ,,Техника и технологии в транспорта”
Дипломни защити 04.07.2024 г. - 09:00 ч. 

Правила за провеждане на преддипломна практика
Указания за разработване на дипломна работа

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Дипломна защита / Държавен изпит Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Магистърска програма "Балнео, СПА и уелнес мениджмънт"
Дипломни защити 24.06.2024 г.
 Магистърска програма "Здравен мениджмънт"
Дипломни защити 27.06.2024 г.