Седмична програма ОКС "Професионален Бакалавър"

 ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Възможни са промени
Колеж по туризъм
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Разпределение на групите по дисциплинатa „Практика в хотел“, спец. ОУХР,  1 курс 
Разпределение на групите по дисциплинатa „Практика в ресторант“, спец. ОУХР,  2 курс
Технически колеж
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Медицински колеж
Спец. Рехабилитатор Спец. Пом. фармацевт
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър

Възможни са промени
Колеж по туризъм
I курс II курс III курс IV курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър
Технически колеж
Компютърни системи и технологии
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Електротехника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Транспортна техника и технологии
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Машиностроене и уредостроене
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Автомобилна електроника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
I курс II курс III курс
зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър