Изпитна сесия ОКС "Професионален Бакалавър"

Изпитна сесия

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
Ликвидационна сесия за студентите от III курс, редовно обучение - 20.05. до 26.05.2024 г.
Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение - м. септември 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
Редовно обучение
I курс II курс III курс
Задочно обучение
I курс II курс III курс
Извънредна ликвидационна сесия - 01.04. - 07.04.2024 г.
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
спец. Рехабилитатор
I курс II курс III курс
спец. Помощник фармацевт
I курс II курс III курс

Държавни изпити

Документи и изисквания

Заявлението и обходният лист да бъдат предварително попълнени преди подаването им в учебен отдел!

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2023/2024 уч. г.

Държавен изпит Срок за подаване на заявления Редовна сесия Поправителна сесия Конспекти, Програми, Изисквания
 Компютърни системи и технологии, КИД
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 09.07.2024 г. - 08:30 ч. - 221/219 ОК 16.09.2024 г. - 08:30 ч.
 Автомобилна електроника
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 05.07.2024 г. - 09:00 ч. - 202 ОК
 Електротехника
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 07.07.2024 г. - 09:00 ч. - 219 ОК
 Транспортна техника и технологии
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 04.07.2024 г. - 08:30 ч. - 213 СО3 Конспект за Държавен изпит
 Машиностроене и уредостроене
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 04.07.2024 г. - 08:30 ч. - 213 СО3 Конспект за Държавен изпит
 Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Държавен изпит 17.06. - 27.06.2024 г. 04.07.2024 г. - 08:30 ч. - 213 СО3 Конспект за Държавен изпит
 Организация и управление на хотела и ресторанта
Комплексен държавен изпит до 10.06.2024 г. 12.06.2024 г. - 09:00 ч. - 217 КТ Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език до 10.06.2024 г. 19.06.2024 г. - 09:00 ч.
 Управление на туроператорската и турагентската дейност
Комплексен държавен изпит до 10.06.2024 г. 12.06.2024 г. - 09:00 ч. - 217 КТ Конспект за Държавен комплексен изпит
Чужд език до 10.06.2024 г. 19.06.2024 г. - 09:00 ч.
 Рехабилитатор
Държавен изпит 20.05. - 31.05.2024 г.