Търгове

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: сграда за образование /корпус Аналитична химия/, с идентификатор 07079.602.485.15 по КККР на гр. Бургас, намираща се в ПИ на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким Якимов “ № 1.

 заповед РД-167/08.05.2024 г.

 Публикувано на 08.05.2024 г.

 заповед РД-204/12.06.2024 г.

Публикувано на 13.06.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 4000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

 заповед РД-110/22.03.2024 г.

Публикувано на 22.03.2024 г.

заповед РД-159/26.04.2024 г.

Публикувано на 26.04.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 4000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

заповед РД-108/22.03.2024 г.

Публикувано на 22.03.2024 г.

 заповед РД-156/25.04.2024 г.

Публикувано на 25.04.2024 г.

 Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: ХАЛЕ № 2, представляващо обособена част от сградата на Учебно – производствената база, намираща се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, представляваща П.И. с идентификатор 07079.602.485 по КККР на гр. Бургас и с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким
Якимов “ № 1.

заповед РД-59/19.02.2024 г.

Публикувано на 20.02.2024 г.

 заповед РД-124/02.04.2024 г.

Публикувано на 02.04.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: ХАЛЕ № 1, представляващо обособена част от сградата на Учебно – производствената база, намираща се на територията на Университет „Проф. д- р Асен Златаров“ гр. Бургас, представляваща П.И. с идентификатор 07079.602.485 по КККР на гр. Бургас и с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким Якимов “ № 1.

заповед РД-57/19.02.2024 г.

Публикувано на 20.02.2024 г.

 заповед РД-122/02.04.2024 г.

Публикувано на 02.04.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: терен с площ 50 кв. м. в района на открития паркинг на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, представляваща П.И. с идентификатор 07079.602.485 по КККР на гр. Бургас и с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким Якимов “ № 1.

заповед РД-50/02.02.2024 г.

Публикувано на 05.02.2024 г.

 заповед РД-90/11.03.2024 г.

Публикувано на 13.03.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 2000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

заповед РД-46/26.01.2024 г.

Публикувано на 26.01.2024 г.

 заповед РД-85/07.03.2024 г.

Публикувано на 08.03.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 4000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

заповед РД-40/25.01.2024 г.

Публикувано на 26.01.2024 г.

 заповед РД-78/01.03.2024 г.

Публикувано на 01.03.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 4000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

заповед РД-38/25.01.2024 г.

Публикувано на 26.01.2024 г.

 заповед РД-71/28.02.2024 г.

Публикувано на 28.02.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Терен от 4000 кв. м. – част от П.И. с идентификатор 07079.622.59 по КККР, за който са предоставени права на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на имота: Парк „Езеро“, гр. Бургас.

заповед РД-36/25.01.2024 г.

Публикувано на 26.01.2024 г.

заповед РД-69/27.02.2024 г.

Публикувано на 28.02.2024 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: учебни зали с обща полезна площ 217 кв. м. в сградата на Колежа по туризъм, намираща се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес на терена гр. Бургас, Парк „Езеро“.

 заповед РД-380/30.11.2023 г.

Публикувано на 30.11.2023 г.

заповед РД-1/03.01.2024 г.

Публикувано на 04.01.2024 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: База за тенис, намираща се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, в Парк „Езеро“, гр. Бургас.

 заповед РД-356/17.11.2023 г.

Публикувано на 20.11.2023 г.

заповед РД-417/19.12.2023 г.

Публикувано на 21.12.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: четири площи от по един кв. м., за монтиране и експлоатация на четири вендинг автомати за пакетирани стоки и безалкохолни напитки, намиращи се във фоайетата на Студентско общежитие блок № 1, Студентско общежитие блок № 2, Студентско общежитие блок № 3, разположени в поземлен имот с идентификатор 07079.602.485 по КККР гр. Бургас и Факултета по обществени науки в жилищен комплекс „Петко Р. Славейков“ в гр. Бургас, територия на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас.

 заповед РД-338/07.11.2023 г.

Публикувано на 09.11.2023 г.

заповед РД-402/11.12.2023 г.

Публикувано на 13.12.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: СКЛАД с площ 63,00 кв. м., разположен в прохода на Органичен корпус на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с идентификатор № 07079.602.485 по КККР, с адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” № 1.

 заповед РД-301/23.10.2023 г.

Публикувано на 24.10.2023 г.

заповед РД-364/24.11.2023 г.

Публикувано на 28.11.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: терен с площ 14 470 кв. м. за изграждане на паркинг, част от поземлен имот, намираща се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с идентификатор № 07079.602.485 по КККР, с адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” №1.

 заповед РД-281/18.10.2023 г.

Публикувано на 19.10.2023 г.

заповед РД-360/22.11.2023 г.

Публикувано на 23.11.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: павилион за закуски, представляващ самостоятелен обект с площ 24 кв. м., намираща се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с идентификатор № 07079.602.485 по КККР, с адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов” №1.

 заповед РД-242/20.09.2023 г.

Публикувано на 21.09.2023 г.

 заповед РД-312/26.10.2023 г.

Публикувано на 27.10.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: стаи № 102, 105, 116 и 207 в сградата на Колеж по туризъм намираща се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, разположен в сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, с адрес: гр. Бургас, Парк “ Езеро “.

 заповед РД-237/19.09.2023 г.

Публикувано на 21.09.2023 г.

 заповед РД-307/25.10.2023 г.

Публикувано на 27.10.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: стаи № 102, 105, 116 и 207 в сградата на Колеж по туризъм намираща се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, разположен в сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, с адрес: гр. Бургас, Парк “ Езеро “.

 заповед РД-215/08.08.2023 г.

Публикувано на 10.08.2023 г.

 заповед РД-234/14.09.2023 г.

Публикувано на 14.09.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 1 кв. м. за поставяне на масажен стол в корпус Медицински науки, намиращ се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас с идентификатор № 07079.602.485 по КККР с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким Якимов “ № 1.

 заповед РД-213/07.08.2023 г.

Публикувано на 10.08.2023 г.

 заповед РД-233/13.09.2023 г.

Публикувано на 13.09.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: паркинг, находящ се в недвижим имот – публична държавна собственост, на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас,  “Парк Езеро“.

 заповед РД-163/01.06.2023 г.

Публикувано на 02.06.2023 г.

 заповед РД-189/04.07.2023 г.

Публикувано на 04.07.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: помещения, с обща полезна площ от 75 / седемдесет и пет / кв. м., разположени в сутерена на студентско общежитие - блок № 3 представляващи част от сграда с идентификатор № 07079.602.485.1 по КККР, съставляващо част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, бул. „Проф. Яким Якимов“ № 1. 

 заповед РД-100/05.04.2023 г.

Публикувано на 06.04.2023 г.

 заповед РД-141/11.05.2023 г.

Публикувано на 11.05.2023 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: зала с обща площ 45.7 кв. м. в корпус Медицински науки, намиращ се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с идентификатор № 07079.602.485 по КККР, с адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Якимов “ № 1. 

заповед РД-53/23.02.2023 г.

Публикувано на 24.02.2023 г.

 заповед РД-95/29.03.2023 г.

Публикувано на 29.03.2023 г.

Търгове
Обява Заповед Решение
Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: помещение, с площ от 131 / сто тридесет и един / кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, съставляващо част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, Парк “Езеро“.

заповед РД-395/16.11.2022 г.

Публикувано на 17.11.2022 г.

 заповед РД-437/19.12.2022 г.

Публикувано на 20.12.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: помещение, с площ от 131 / сто тридесет и един / кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, съставляващо част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, Парк “Езеро“.

заповед РД-322/12.10.2022 г.

Публикувано на 13.10.2022 г.

 заповед РД-384/14.11.2022 г.

Публикувано на 15.11.2022 г.

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: помещения предвидени за пералня в сутерена на сграда с идентификатор № 07079.602.485.1 по КККР, представляваща Студентско общежитие блок № 3, в терен на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, бул. "Проф. Яким Якимов" № 1. 

заповед РД-305/30.09.2022 г.

Публикувано на 03.10.2022 г.

 заповед РД-376/04.11.2022 г.

Публикувано на 04.11.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площи от по един кв. м., за монтиране и експлоатация на девет броя автомати за топли напитки на територията на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, находящи се във фоайетата на Студентско общежитие блок № 1, Студентско общежитие блок № 2, Студентско общежитие блок № 3, Органичен корпус, Неорганичен корпус, Факултет по обществени науки, Технически колеж, Медицински колеж и хотел "Парк", находящ се в парк "Езеро" гр. Бургас, съставляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост.

заповед РД-169/06.06.2022 г.

Публикувано на 07.06.2022 г.

заповед РД-202/08.07.2022 г.

Публикувано на 11.07.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 20.00 кв. м. от покрива на сграда с идентификатор № 07079.602.485.1, по КККР, представляваща Студентско общежитие - блок № 3 в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, бул. "Проф. Яким Якимов" № 1. 

заповед РД-159/25.05.2022 г.

Публикувано на 25.05.2022 г.

заповед РД-182/16.06.2022 г.

Публикувано на 16.06.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Интернет кафе в корпус Медицински науки, намиращ се в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас с идентификатор № 07079.602.485 по КККР с адрес: гр. Бургас, бул. " Проф. Яким Якимов " № 1. 

заповед РД-151/20.05.2022 г.

Публикувано на 23.05.2022 г.

заповед РД-187/28.06.2022 г.

Публикувано на 30.06.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: обособен имот, представляващ АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА /АВТОСЕРВИЗ/, от сграда в терен на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас с адрес: гр. Бургас, Парк „Езеро".

заповед РД-143/18.05.2022 г.

Публикувано на 19.05.2022 г.

заповед РД-185/27.06.2022 г.

Публикувано на 27.06.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лаборатория № 6, представляваща част от сграда /хале Силикати/ на територията па Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас с идентификатор № 07079.602.485 по КККР и административен адрес: гр. Бургас, бул. “ Проф. Яким Якимов " № 1.

заповед РД-133/10.052022 г.

Публикувано на 11.05.2022 г.

заповед РД-179/15.06.2022 г.

Публикувано на 16.06.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 15.00 кв. м. от покрива на хотел „Парк" в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, Парк „Езеро". 

заповед РД-83/17.03.2022 г.

Публикувано на 17.03.2022 г.

заповед РД-120/21.04.2022 г.

Публикувано на 21.04.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: стаи № 305, 306, 307, 309,310 А и 310 Б с обща площ 196 кв. м. в Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, разположен в сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, с адрес: гр. Бургас, Парк "Езеро ".

заповед РД-70/11.03.2022 г.

Публикувано на 11.03.2022 г.

заповед РД-108/13.04.2022 г.

Публикувано на 14.04.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 27.80 кв. м. от покрива и помещение на хотел „Парк" в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, Парк „Езеро". 

заповед РД-29/25.01.2022 г.

Публикувано на 26.01.2022 г.

заповед РД-68/11.03.2022 г.

Публикувано на 11.03.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 15.00 кв. м. от покрива на хотел „Парк" в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, Парк „Езеро". 

заповед РД-27/25.01.2022 г.

Публикувано на 26.01.2022 г.

заповед РД-65/10.03.2022 г.

Публикувано на 11.03.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: стаи № 305, 306, 307, 309,310 А и 310 Б с обща площ 196 кв. м. в Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, разположен в сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, с адрес: гр. Бургас, Парк "Езеро ".

заповед РД-19/19.01.2022 г.

Публикувано на 21.01.2022 г.

заповед РД-49/23.02.2022 г.

Публикувано на 24.02.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 15.5 кв. м. от покрива на сграда с идентификатор № 07079.602.485.1, по КККР, представляваща Студентско общежитие - блок № 3 в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, бул. "Проф. Яким Якимов" № 1. 

заповед РД-17/19.01.2022 г.

Публикувано на 21.01.2022 г.

заповед РД-47/22.02.2022 г.

Публикувано на 24.02.2022 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площ от 15.5 кв. м. от покрива на сграда с идентификатор № 07079.602.485.1, по КККР, представляваща Студентско общежитие – блок № 3 в терен на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, бул. “Проф. Яким Якимов“ № 1.

заповед РД-345/06.12.2021 г.

Публикувано на 06.12.2021 г.

заповед РД-6/06.01.2022 г.

Публикувано на 07.01.2022 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: обособена част от сграда с идентификатор № 07079.622.59.11, изходяща се на територията на Колежа по туризъм при Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с площ 170 /сто и седемдесет/ кв. м., включваща - коридор, две зали, два санитарни възела и склад, съставляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост, снабден с ток, вода, оборудван, с адрес: гр. Бургас 8000, Парк "Езеро", за кафе сладкарница „Парк". 

заповед РД-254/01.10.2021 г.

Публикувано на 01.10.2021 г.

заповед РД-307/03.11.2021 г.

Публикувано на 04.11.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площи от по един кв. м., за монтиране и експлоатация на девет броя автомати за топли напитки на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, находящи се във фоайетата на Студентско общежитие блок № 1, Студентско общежитие блок № 2, Студентско общежитие блок № 3, Органичен корпус, Неорганичен корпус, Факултет по обществени науки, Технически колеж, медицински колеж и хотел „Парк ", находящ се в парк „Езеро" гр. Бургас, съставляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост. 

заповед РД-228/20.08.2021 г.

Публикувано на 20.08.2021 г.

заповед РД-241/24.09.2021 г.

Публикувано на 24.09.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: складово помещение, с площ от 90 / деветдесет / кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, съставляващо част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, Парк "Езеро ". 

заповед РД-194/12.07.2021 г.

Публикувано на 12.07.2021 г.

заповед РД-220/16.08.2021 г.

Публикувано на 16.08.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: складово помещение, с площ от 90 / деветдесет / кв. м., представляващо част от сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, съставляващо част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, Парк "Езеро ".

Заповед РД-148/01.06.2021 г.

Публикувано на 03.06.2021 г.

заповед РД-192/05.07.2021 г.

Публикувано на 06.07.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: площи от по един кв. м., за монтиране и експлоатация на девет броя автомати за топли напитки на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, находящи се във фоайетата на Студентско общежитие блок № 1, Студентско общежитие блок № 2, Студентско общежитие блок № 3, Органичен корпус, Неорганичен корпус, Факултет по обществени науки, Технически колеж, медицински колеж и хотел „Парк ", находящ се в парк „Езеро" гр. Бургас, съставляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост. 

Заповед РД-146/01.06.2021 г.

Публикувано на 03.06.2021 г.

заповед РД-190/05.07.2021 г.

Публикувано на 06.07.2021 г.

заповед РД-226/18.08.2021 г.

Публикувано на 23.08.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: складово помещение, съставляващо част от недвижим имот - сграда с идентификатор 07079.602.485 по КККР, публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, бул. " Проф. Якимов " № 1, с площ от 50 /петдесет/ кв. м. 

заповед РД-100/14.04.2021 г.

Публикувано на 14.04.2021 г.

заповед РД-126/19.05.2021 г.

Публикувано на 19.05.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: самостоятелен обект / офис /, находящ се в сградата на Студентско общежитие блок № 2, съставляващ част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес гр. Бургас, бул. " Проф. Якимов " № 1, с площ 40.00 / четиридесет / кв. м, топлофициран, снабдена с ток и вода. 

заповед РД-77/25.03.2021 г.

Публикувано на 29.03.2021 г.

заповед РД-117/28.04.2021 г.

Публикувано на 28.04-2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: самостоятелен обект / офис /, находящ се в сградата на Студентско общежитие блок № 2, съставляващ част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес гр. Бургас, бул. " Проф. Якимов " № 1, с площ 40.00 / четиридесет / кв. м, топлофициран, снабдена с ток и вода. 

заповед РД-25/05.02.2021 г.

Публикувано на 05.02.2021 г.

заповед РД-76/24.03.2021 г.

Публикувано на 25.03.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: складово помещение, съставляващо част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес гр. Бургас, бул. " Проф. Якимов " № 1, открит със заповед № РД - 44/15.02.2016 г., с площ от 39 / тридесет и девет / кв. м. 

заповед РД-23/04.02.2021 г.

Публикувано на 05.02.2021 г.

заповед РД-71/17.03.2021 г.

Публикувано на 18.03.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: пералня, находяща се в сграда с идентификатор № 07079.622.15.7 по КККР, съставляващ част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, " Парк Езеро ", с площ 131.00 / сто тридесет и един / кв. м, необорудвана, снабдена с ток и вода. 

заповед РД-21/04.02.2021 г.

Публикувано на 05.02.2021 г.

заповед РД-69/15.03.2021 г.

Публикувано на 16.03.2021 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: стаи № 208, 209, 210, 211, 212, 308 и 312 в Колеж по туризъм към Университет „Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, разположен в сграда с идентификатор № 07079.622.59.11 по КККР, с адрес: гр. Бургас, Парк " Езеро ". 

заповед РД-4/07.01.2021 г.

Публикувано на 12.01.2021 г.

заповед РД-52/16.02.2021 г.

Публикувано на 16.02.2021 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:  кафе – еспресо с идентификатор № 07079.602.485.23 по КККР, с площ 215 /двеста и петнадесет/ кв. м., съставляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, снабден с ток, вода, топлофициран, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. “ Проф. Якимов “ № 1. 

заповед РД-141/22.07.2020 г.

Публикувано на 23.07.2020 г.

заповед РД-167/28.08.2020 г.

Публикувано на 28.08.2020 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение в сграда с идентификатор № 07079.602.485.2 по КККР /Студентско общежитие блок № 1/, находяща се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров", част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1, за „Кафетерия".

заповед РД-7/17.01.2020 г.

Публикувано на 20.01.2020 г.

заповед РД-55/25.02.2020 г.

Публикувано на 05.03.2020 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ресторант „Парк“ с площ 450 /четиристотин и петдесет/ кв.м., съставляващ част от недвижим имот - публична държавна собственост, оборудван, с адрес: гр.Бургас, Парк „Езеро“.

заповед РД-299/10.12.2019 г.

Публикувано на 13.12.2019 г.

заповед РД-6/17.01.2020 г.

Публикувано на 17.01.2020 г.

Да се проведе търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещчастна държавна собственост:
лабораторна инсталация за стъклени микросфери с газозахранване при следната начална тръжна цена, без ДДС:
7100 лева /седем хиляди и сто лева/, без ДДС

заповед РД-264/04.11.2019 г.

Публикувано на 05.11.2019 г.

заповед РД-275/14.11.2019 г.

Публикувано на 15.11.2019 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение в сграда с идентификатор 07079.602.485.2 по КККР /Студентско общежитие блок № 1/, намираща се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1 , за „Кафетария“.

заповед РД-222/18.09.2019 г.

Публикувано на 19.09.2019г.

заповед РД-251/23.10.2019 г.

Публикувано на 23.10.2019 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 876.80 кв.м., част от недвижим имот „Студентски стол“ с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, и Столова и кухненско помещение към нея, намиращи се в сградата на Факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с обща светла площ 295 кв.м., за осъществяване на кетърингова дейност, оборудвани, съставляващи част от недвижим имот - публична държавна собственост, като обектите на търга се експлоатират без периода от 1.07. до 31.08. всяка календарна година. 

заповед РД-133/31.05.2019 г.

Публикувано на 13.06.2019 г.

заповед РД-173/18.07.2019 г.

Публикувано на 23.07.2019 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение -съблекални с площ 118 кв.м., представляващи обособена част от Студентски стол в терена на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1

заповед РД-132/31.05.2019 г.

Публикувано на 13.06.2019 г.

заповед РД-174/18.07.2019 г.

Публикувано на 23.07.2019 г.

Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 88 кв.м. в УПБ Хале №1, намиращ се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, с идентификатор 07079.602.485 по КККР, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, за склад. 

заповед РД-41/25.02.2019 г.

Публикувано на 28.02.2019 г.

заповед РД-66/29.03.2019 г.

Публикувано на 04.04.2019 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

 Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на База за тенис, съставляваща част от недвижим имот - публична държавна собственост, находяща се на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, с адрес: гр. Бургас, Парк „Езеро“ , снабдена с ток и вода. 

заповед РД-252/12.11.2018 г.

Публикувано на 16.11.2018 г.

заповеди РД-292;292А/18.12.2018 г.

Публикувано на 21.12.2018 г.

Откривам процедура по провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в корпус Медицински науки, намиращ се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, с идентификатор 07079.602.485 по КККР, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, за „Интернет кафе“. 

заповед РД-251/12.11.2018 г.

Публикувано на 14.11.2018 г.

заповеди РД-291;291А/18.12.2018 г.

Публикувано на 19.12.2018 г.

Откривам процедура по провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в корпус Медицински науки, намиращ се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, с идентификатор 07079.602.485 по КККР, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, за „Интернет кафе“. 

заповед РД-201/18.09.2018 г.

заповед РД-211/01.10.2018 г.

Публикувано на 01.10.2018 г.

заповед РД-245/05.11.2018 г.

Публикувано на 07.11.2018 г.

Откривам процедура по провеждане на пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект с площ 24 /двадесет и четири/ кв.м., намиращ се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, с идентификатор 07079.602.485 по КККР, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1, за павилион за закуски.

заповед РД-200/18.09.2018 г.

Публикувано на 25.09.2018 г.

заповед РД-227/25.10.2018 г.

Публикувано на 26.10.2018 г.

Откривам процедура по провеждане на пореден търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение в сграда с идентификатор 07079.602.485.2 по КККР /Студентско общежитие блок № 1/, намираща се в терена на Университет „Професор д-р Асен Златаров”, част от недвижим имот - публична държавна собственост, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. „Проф. Якимов“ № 1 , за „Кафетария“.

заповед РД-199/18.09.2018 г.

Публикувано на 25.09.2018 г.

заповед РД-226/25.10.2018 г.

Публикувано на 26.10.2018 г.

Търгове
Обява

Заповед

Решение

 Откривам процедура по провеждане на тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на кафе-еспресо с идентификатор 07079.602.485.23 по КККР, с площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м., съставляващ част от недвижим имот- публична държавна собственост, снабден с ток и вода, топлофициран, с адрес: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" №1.  

заповед РД-364/11.12.2017 г.

Публикувано на 18.12.2017 г.

заповед РД-8;/19.01.2018 г.

Публикувано на 19.01.2018 г.

 Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение с полезна площ 131 /сто тридесет и един/ кв.м., снабден с ток и вода, представляващо част от сграда с идентификатор 07079.622.59.1 1 пo KKKP. съставляващ част от недвижим имот- публична държавна собственост, находящ се на територнвта на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", с адрес: гр. Бургас, Парк "Езеро".

заповед РД-297/19.10.2017 г.

Публикувано на 26.10.2017 г.

заповеди РД-344;344А/27.11.2017 г.

Публикувано на 28.11.2017 г.

 Откривам процедура по провеждане на търг c тайно наддаване за отдаване под наем на учебна стая № 309, с полезна площ 33 кв.м, съставляваща част от недвижим имот-публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатир 07079.622.59.1 1 по КККР, находящ се на територията на Колежа пo туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров", с адрес: гр. Бypгac, Парк "Езеро". 

заповед РД-279/11.10.2017 г.

Публикувано на 18.10.2017 г.

заповед РД-339/22.11.2017 г.

Публикувано на 23.11.2017 г.

 

заповед РД-241/08.09.2017 г.

Публикувано на 19.09.2017 г

заповед РД-300/20.10.2017 г.

Публикувано на 21.10.2017 г.

 

заповед РД-225/08.08.2017 г.  

заповед РД-224/08.08.2017 г.

Публикувано на 15.08.2017 г

заповед РД-248/15.09.2017 г.

Публикувано на 19.09.2017 г.

 

заповед РД-198/03.07.2017 г.

Публикувано на 03.07.2017 г

 

 

заповед РД-190/27.06.2017 г. 

заповед РД-191/27.06.2017 г.

Публикувано на 29.06.2017 г.

заповед РД-226/10.08.2017 г.

Публикувано на 15.08.2017 г.

 

заповед РД-158/19.05.2017 г.

заповед РД-159/19.05.2017 г.

Публикувано на 23.05.2017 г.

заповед РД-189/27.06.2017 г.

Публикувано на 28.06.2017 г.

 

заповед РД-279/11.10.2017 г.

Публикувано на 18.10.2017 г.

заповед РД-339/22.11.2017 г.

Публикувано на 23.11.2017 г.

 

заповед РД-151/05.05.2017 г.

Публикувано на 05.05.2017 г.

 

заповеди РД-143;144/28042017 г.

Публикувано на 02.05.2017 г.

заповеди РД-175;175А/06.06.2017 г.

Публикувано на 06.06.2017 г.

 

заповед РД-138/25.04.2017 г.

Публикувано на 25.04.2017 г. 

 

 

заповед РД-108/03.04.2017 г.

Публикувано на 05.04.2017 г.

 

 

заповед РД-107/03.04.2017 г.

Публикувано на 05.04.2017 г.

заповед РД-26/24.01.2019 г.

Публикувано на 24.01.2019 г.

 

заповед РД-64/28.02.2017 г.

Публикувано на 14.02.2017 г.

заповед РД-105/31.03.2017 г.

Публикувано на 03.04.2017 г.

 

заповед РД-46/14.02.2017 г.

Публикувано на 01.03.2017 г.

заповед РД-63/28.02.2017 г.

Публикувано на 01.03.2017 г.

 

заповед РД-17/20.01.2017 г.

Публикувано на 24.01.2017 г.

заповеди РД-59; 59А/24.02.2017 г.

Публикувано на 01.03.2017 г.

 

заповед РД-16/20.01.2017 г.

Публикувано на 24.01.2017 г.

заповед РД-16/20.01.2017 г.

Публикувано на 24.01.2017 г.