Настоящата Комисия по етика на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас работи от м. октомври 2023 година. Тя е избрана от Академичния съвет и е назначена със Заповед на Ректора на Университета РД 268 от 11.10.2023 г. Председател на комисията е доц. д-р Веселина Мерхар - представител на Медицински факултет. Със своята дейност, Комисията по етика, трябва да допринася за осъществяване на основните цели, принципи, ценности и правила за поведение на работещите в университета, формулирани в Етичен кодекс.
Предмет на дейността на Комисията по етика са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на изпълнение на служебните задължения на членовете на колектива на университета, които са в противоречие с общоприетите. Писмени сигнали и жалби за нарушаване на тези норми и правила може да подава всеки член или колективно звено от състава на университета. Те са с адресат "Комисия по етика" и се входират в деловодството на университета. Анонимни сигнали не се разглеждат. Комисията по етика работи и провежда своите заседания в съответствие с приети Правила за дейността ѝ.
Всеки постъпил сигнал или жалба се разглежда. Комисията се произнася с решение в едномесечен срок
. За всяко свое решение се информира писмено Ректора, а при необходимост прави и предложения за търсене на административна или дисциплинарна отговорност. Решенията на комисията имат препоръчителен характер. За всеки отделен случай те се обявяват публично по подходящ начин.

За допълнителна информация e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съгласно заповед на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас (№ РД-268 от 11.10.2023 година ),

Комисията по етика има следния състав:

Председател:
 
доц. д-р Веселина Мерхар
Медицински факултет
   
Членове:  
доц. д-р Полина Милушева
Факултет по технически науки
доц. д-р Биляна Цонкова
Факултет по обществени науки
доц. д-р Стоян Христов
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
гл. ас. д-р Виктория Трифонова
Факултет по природни науки