Уважаеми кандидат-студенти,

резултатите от пръво класиране са публикувани.

Можете да ги проверите във вашият профил на адрес: www.st.uniburgas.bg.

Тези от вас, които нямат профил, могат да влязат в системата, използвайки 2024 + входящия си номер(пр: 202449999) за профил и ЕГН за парола.

Резултатите са обработени за следните звена:

 • Факултет по технически науки
 • Факултет по природни науки
 • Факултет по обществени науки
 • Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 • Колеж по туризъм
 • Медицински колеж
 • Технически колеж

Желаем ви успех!

Правила за записване

Приетите студенти представят при записването си лично или чрез друго лице следните документи:

 1. Диплома – оригинал и копие
 2. Медицинско удостоверение и удостоверение от психиатричен диспансер (последното се издава по местоживеене);
 3. Декларация, че е запознат с Правилника за учебната дейност в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас;
 4. Четири снимки, формат 3,5/4,5 см;
 5. Папка с документи за записване (по образец);
 6. Лична карта – след проверка се връща на студента;
 7. Документ за внесена семестриална такса.
  • Банка ДСК – клон Бургас
  • IBAN: BG90STSA93003100001100
  • BIC: STSABGSF
  • Титуляр: Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
  • Във вносната бележка за „задължено лице” се изписва ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на кандидат-студента. За „основание за плащане” се изписва „ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ”.


Класираните по първа желана специалност кандидат-студенти, както и тези, които желаят да останат в специалността, в която са класирани, без да участват в по-нататъшни класирания, се записват с всички необходими документи.

Кандидати, които не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят мястото на което са приети.

При отписване на новоприетите студенти таксата за обучение се възстановява в размер на 80% до започване на учебните занятия. След започване на учебните занятия таксите не се възстановяват.