Докторски програми

Специалности Редовна форма Задочна форма Професионално направление
Екология и опазване на околната среда Химически науки
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника Електротехника, електроника и автоматика
Компютърни системи и технологии Комуникационна и компютърна техника
Неорганична химия Химически науки
Организация и управление на производството (индустрията) Администрация и управление
Предучилищна и начална училищна педагогика Педагогика
Технология за пречистване на водите Химични технологии
Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти Химични технологии
Технология на биологичноактивните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)  Биотехнологии
Технология на композитните материали Химични технологии
Технология на природните и синтетични горива Химични технологии
Технология на силикатите, свързващите вещества и трудно топимите неметални материали Химични технологии
Химия на високомолекулните съединения Химични технологии