На 12.05.2022 г. от 13:00 ч. в електронна среда от разстояние се проведе лятната сесия на XX Студентска научна конференция, организирана от Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

По традиция конференцията се проведе в няколко секции:

  • Секция „Стопанско управление и индустриален мениджмънт“
  • Секция „Маркетинг и туризъм“
  • Секция "Педагогика"
  • Секция "Хуманитарни науки"

Основната цел на конференцията е да се даде възможност на студентите да представят своите разработки като споделят търсения и достижения в областта на управленските, икономическите, педагогическите и хуманитарните науки, както и участие в научноизследователската дейност на факултета.

В Секция „Стопанско управление и Индустриален мениджмънт“ се включиха студенти от първи, втори и трети курс от специалности „Стопанско управление“, „Индустриален мениджмънт“ и „Маркетинг“.

Модератор на лятната сесия на секция „Стопанско управление и Индустриален мениджмънт“ бе гл. ас. д-р Петко Янгьозов, който приветства участниците.

Гости на конференцията бяха гл. ас. д-р Албена Янакиева, докторантите Олга Вихристюк, Йоана Крумова и Екатерина Стаматова, както и Красимира Миланова – тютор на студентите от специалност „Стопанско управление“.

Презентатори бяха: Камелия Стоянова, Деси Кралева, Велина Георгиева, Теньо Димчев, Георги Георгиев, Кристина Чакърова, Ванеса Домузчиева, Марна Димитрова, Симона Георгиева, Пламена Петкова, Георги Попов, Мария Иванова, Станислав Алексиев.

Показани бяха солидни познания в изучаваните от участниците научни направления. Избраните теми третираха актуални бизнес проблеми и начините за тяхното преодоляване.

Гостите на конференцията изразиха положително мнение, относно представянето на студентите и посочиха, че е налице надграждане на знанията и презентационните умения на студентите.

В Секция „Маркетинг и туризъм“ се включиха 41 студенти от специалности „Маркетинг“ и „Туризъм“, работили в няколко екипа.

В Секция „Хуманитарни науки“ се включиха 26 студенти от различни специалности, които слушаха брифингите и дискусиите по докладите.

Бяха изнесени 6 научни доклада от студенти от различни специалности - Деница Стоянова - 2 курс специалност „Българска филология“, Роман Богданов – 3 курс специалност „История и философия“, Екатерина Тодорова - 3 курс специалност „История и философия“, Жорета Кирова - 4 курс специалност „История и психология“ и Нелина Христова - 3 курс специалност „История и философия“.

Темите на докладите бяха в областите на българската филология, историята на философията и по нова история с интересни анализи на изследователски и творчески проблеми.

Направиха впечатление презентациите и презентационните умения на Екатерина Тодорова, която изнесе два доклада - по философия и по история, Нелина Христова и Деница Стоянова.

След изнасянето на докладите бе направена дискусия, в която взеха участие и преподаватели гл.ас. дин Мартин Гюзелев, гл. ас. д-р Илиана Иванова и ас. д-р Дияна Папоян с бележки, въпроси и препоръки към студентите.

След Студентската научна конференция по платформата Гугъл Мийт се проведе дискусия на тема “Бъдещето на книгата" по инициатива на студентите от клуб "Интелектуалец". По темата бе представен доклад от Теодора Севева – 2 курс специалност „История и философия“. Проведена бе дискусия, а доц. д-р Николай Атанасов разшири перспективата и резюмира приносните моменти на студентите по проблемите и предизвикателствата на съвременното развитие и роля на книгата в изводи и обобщение.