По традиция преподавателите и студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас се наредиха на челно място непосредствено след духовниците и представителите на Общинската власт в днешната двадесетичетвъртомайска манифестация. Десетки представители на академичния колектив на най-големия държавен университет в Югоизточна България се включиха в най-мащабното шествие от години насам по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Те честваха несекващия буден стремеж към знание и наука, към културно израстване и интелектуален просперитет, които са тяхна професия, ежедневие и призвание.

Студентите от най-младия факултет в Университета – Медицинския, с оригинална и мила инициатива почетоха патрона на Университета, проф. Асен Златаров. Пред неговия паметник в Морската градина, близо до Казиното, те посадиха рози. Цветята ще растат и цъфтят там дълго, след като тяхното поколение ще се е дипломирало и вляло в редиците на лекарите, така нужни на града и страната ни.