В периода 23-25 Март 2022 г., онлайн – в платформа ZOOM, се проведе VI-та Национална Екологична конференция за ученици и студенти “Да мислим екологично за бъдещето”, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Факултета по Природни науки на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.
Конференцията се осъществи благодарение на подкрепата и съдействието на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Община Бургас, Кроношпан България ЕООД, Студентски съвет към Университета.
Конференцията беше открита от Председателя на Организационния комитет – доц. д-р Александър Димитров. Участниците бяха приветствани от Ректора на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – проф. д-р Магдалена Миткова, Председателя на Общински съвет Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова, Старши експерт „Природни науки и екология“ към РУО Бургас – г-жа Таня Колева, Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас - г-н Павел Маринов, Председателя на Студентски съвет към Университета – г-жа Веселина Райчева и г-н Петър Дишков - Кроношпан България ЕООД.
Предварителните заявки за участие бяха над 100, като в Конференцията взеха участие близо 150 ученици и студенти, подкрепени от своите учители, преподаватели и ръководители.
В продължение на 3 дни бяха представеи презентации както по основната тема на конференцията „Екологични проблеми и решения във вашия регион“, така и в следните направления на екологията и опазването на околната среда: управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, защитени територии, състояние на въздуха, водите и храните, алтернативни източници на енергия, екологично чисти технологии и други.
След равностойна, оспорвана надпревара и продължителна дискусия, Организационния комитет определи Призовите места, които можете да видите на нашият сайт – https://еоос.бг/index.html
В продължение на 3 дни бяха представеи презентации както по основната тема на конференцията „Екологични проблеми и решения във вашия регион“, така и в следните направления на екологията и опазването на околната среда: управление на отпадъците, опазване на биологичното разнообразие, защитени територии, състояние на въздуха, водите и храните, алтернативни източници на енергия, екологично чисти технологии и други.
След равностойна, оспорвана надпревара и продължителна дискусия, Организационния комитет определи Призовите места, които можете да видите на нашият сайт – https://еоос.бг/index.html
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ ИЗКАЗВА СВОЯТА ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО НИ ПОДКРЕПИХА!!!
ЩЕ СЕ СРЕЩНЕМ ОТНОВО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА!!!