Академичният колектив на направление „Туризъм” при Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас стана инициатор на Кръгла маса „Смарт туризъм и образование: проблеми и предизвикателства”. Тя се проведе в Университета на 19.04. 2022 г. В дискусията взеха участие, освен научните работници от направлението във висшето учебно заведение, също и д-р Радовеста Стюърт, директор на Общинско предприятие „Туризъм” при Община-Бургас, представители на туристическия бизнес и на университетското ръководство.

Сред дискутираните и презентирани теми бяха: актуалната приложимост на смарт технологиите в туризма, смарт технологии в хотелиерството, ресторантьорството, в посредническата дейност и в туристическия маркетинг. Браншовиците споделиха с преподавателите своя практически опит в приложението на смарт-технологиите в туризма на региона. Основна цел на дискусията беше извличането на ценен опит за реформиране на учебните програми в обучението по туризъм във ВУЗ-а с цел подготовката на студентите да бъде актуализирана спрямо новите предизвикателства на дигиталната епоха.