Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ подписа меморандум за сътрудничество с „Промет СТИИЛ“ ЕАД и Технически университет „Метинвест Политехника“. Подписи под документа поставиха ректорът на висшето учебно заведение проф. д-р Христо Бозов, дм, г-н Дмитро Захарченко – изпълнителен директор на високотехнологичното предприятие и Наталья Рекова - първи зам. ректор на украинския университет.

„Това партньорство е важна стъпка към укрепване на връзките между академичната общност и индустрията. Чрез споделянето на нашите знания и опит, ние ще допринесем за повишаване на квалификацията и ефективността на служителите на „Промет СТИИЛ“ ЕАД“, бяха думите на проф. Христо Бозов. Той заяви готовност за съвместни обучителни дейности и предложи в близък план да се организират курсове за първа медицинска помощ в рамките на седмица, както и за парамедици за определени служители от „Промет СТИИЛ“. Проф. Бозов представи накратко корелиращите специалности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, наличието на Център за професионално обучение и Департамент за чуждоезиково обучение.

В събитието присъстваха проф. Евдокия Сотирова, директор на дирекция „Дигитализация, дистанционно и следдипломно обучение“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Олга Башкирова - директор на отдела по човешки ресурси и социални дейности в „Промет СТИИЛ“.

С подписването на важния документ страните се ангажират със съвместни действия в обучителни дейности, научни изследвания, грантови програми, културни и спортни инициативи от взаимен интерес. Споразумението предвижда предоставяне на професионална помощ от Университета към „Промет СТИИЛ“ ЕАД, като основен акцент се поставя върху развитието на меките умения и усъвършенстването на техническите знания на служителите. Дискутираха се възможностите за обучителни курсове, обмен на научен и преподавателски състав, съвместно участие в грантови програми и др., както и обмен на знания и опит между трите организации.