„Сименс България", която е част от световния дигитален лидер „Сименс“ (Siemens) задълбочи партньорството си Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ като обнови и надгради съвместно изградената през 2013 г. лаборатория по „Програмируеми логически контролери Siemens“. 

Фирмата предостави на университета шест допълнителни контролера и съпътстваща периферия. С това работните места в лабораторията стават 11 от досегашните 5.

 „Благодаря за дарението, което правите за обучението на нашите студенти. Това помага изключително много на нашия университет, защото ние искаме да бъдем високотехнологично учебно заведение, което да привлича студенти в тези направления“, бяха думите на проф. д-р Христо Бозов, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той допълни, че има поет ангажимент за разширяване на лабораторията, като вече е обсъдено и преместването й.

 Доц. д-р Нели Симеонова, която е ръководител на лабораторията, сподели, че със сегашното разширяване на техниката и с тези 11 работни места ще може да се работи доста по-спокойно със студентите, а и много по-пълноценно.

 Инж. Теодор Маринов и инж. Бойко Бойков, които са представители на фирма „Сименс“, изразиха задоволството си от това, че предоставят на младите възпитаници по-висока степен на доближаване до реалния индустриален живот и до реалните индустриални решения, които се налагат на пазара. Те споделиха, че техниката се развива много бързо и се радват, че могат да увеличат досега на студентите до нея. Представителите на фирмата имат идеи за бъдещи съвместни тренинги, които могат да допълнят общата дейност между бизнеса и академичната среда с цел обучение на студенти

 В лаборатория „Програмируеми логически контролери Siemens“, която е създадена от проф. Сотир Сотиров преди 11 години, се обучават студенти от специалностите „Електроника“, „Медицинска електроника“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Химични технологии“, „Химично инженерство“ и др. в ОКС „Бакалавър“ и студенти в още 6 магистърски програми.

 Дарението на фирма „Сименс България“ включва и обновяване на лицензирания софтуер за работа с PLC – 11 лиценза.