На 28-29 юни 2024 г. се проведе Четвъртият форум, посветен на висшето образование и науката, с анализи и парадигми в контекста на политика по доходи на тема: “Висшето образование и науката в България – от политика по доходи и стратегии към резултати с високо качество

Организатор бе ВОН-КНСБ, а домакин доц. д-р Христо Михайлов, ректор на ЛТУ. Участие взеха Красимир Вълчев, депутат от 50-ото НС; проф. Галин Цоков, служебен министър на образованието и науката; гл. ас. д-р Любослав Костов, директор на ИССИО – КНСБ, ректори и зам.-ректори.

От ВОН-КНСБ присъстваха председатели, зам.-председатели и секретари на синдикалните организации на ДВУ, НИМХ, ССО, БАН при ВОН-КНСБ от София и страната.

Обсъдените теми имаха за цел да подпомогнат процеса на изпълнение на подписаните в края на месец май Споразумения с политическите партии, подкрепили Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Сред тях бяха:

„Цената на труда в България – възможности за реална конвергенция“, презентация на гл. ас. д-р Любослав Костов;

„Политика по доходи: 2020 – 2023 г. като устойчива и постоянна възможност в ЗВО за реално заплащане на труда на академичната общност в България“, презентация на проф. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, като продължение на темите за висше образование, доходи и неравенства.

След представените анализи и оценки на ВОН-КНСБ за състоянието на ДВУ в периода 2020 до 2023 г. бяха оформени заключения и становища.

 

Цялата информация може да намерите на следния линк: https://knsb-bg.org/index.php/2024/07/01/stanovisthe-na-von-knsb-sled-forum-posveten-na-vissheto-obrazovanie-i-naukata/