Община Бургас, в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаския свободен университет стартира програма „ЗАЕДНО ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО“.

Каква е целта на програмата?

  • Осигуряване на практическа реализация на студенти от бургаските университети за придобиване на педагогически опит за работа с деца в предучилищна възраст. Чрез програмата се осигурява възможност на младите учители и на студентите – бъдещи учители да натрупат ценен опит в педагогическата практика като учители-стажанти под ръководството на учители-наставници – фактор за висок професионализъм на педагогическите кадри, които поемат грижата за най-малките
  • Обезпечаване на заетостта в детските градини чрез привличане на студенти за работа през летните месеци в детските градини. Програмата осигурява и гарантира непрекъсната работа на детските градини в град Бургас през лятото – определящ фактор за младите семейства за създаване на спокойна и сигурна среда при отглеждане на малките деца.

В какво се състои програмата?

Програмата предвижда система от координирани действия между Община Бургас, директорите на детските градини в община Бургас и двата университета, за осигуряване на работа на млади педагогически специалисти – детски учители (завършили или студенти) за периода юли – септември 2024 година.

  • Директорите обявяват свободни места за работа през целия летен период.
  • Студентите/завършилите учители кандидатстват за обявените места.

Кой може да кандидатства?

За обявените свободни места могат да кандидатстват:

  • Педагогически специалисти с квалификация „детски учител“.
  • Студенти 4, 3 и 2 курс от специалности „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“.
  • Студенти от магистърски програми, даващи квалификация „детски учител“.

Защо да се кандидатства?

Програмата дава възможност на завършили учители и на студенти да започнат реална педагогическа практика. За завършилите е начин да започнат работа и да трупат професионален опит. На студентите ще бъде призната стажантска практика. За целта периодът на работа трябва да е най-малко 20 работни дни. Студентите-стажанти работят под ръководството на учители-наставници.

Работата в детската градина дава възможност на младите специалисти да докажат своите възможности. Директорите, от своя страна ще имат възможност да избират доказали възможностите си за работа учители за временна или постоянна позиция и в бъдеще.

За какъв период за работа се кандидатства?

Общият период на трудова ангажираност за периода юли – септември 2024 трябва да бъде не по-малка от 20 работни дни. Ангажираността може да бъде без или с прекъсване. (Например, 2 седмици и след това с прекъсване още 2 седмици.)

В коя детска градина ще бъде ангажираността?

Детските градини обявяват свободните места. Всеки кандидатстващ може да избере конкретна детска градина или да кандидатства за няколко или за всички.

Процесът е динамичен. Възможно е един кандидат да работи последователно или с прекъсване в 2 или повече детски градини за периода на проекта.

Какво е заплащането?

За завършили учители с квалификация „детски учител“ се заплаща стартова заплата за детски учител.

За студентите се заплаща 90% от стартовата заплата за детски учител.

Как да кандидатствате?

Желаещите да се включат в програмата „Заедно за Бургас“ трябва да попълнят формуляр на следната връзка https://forms.office.com/r/e8Fxn81T22

Как да се свържете с нас?

За допълнителна информация  – Община Бургас, отдел образование: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

координатор: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.