Университет „Проф. д- р Асен Златаров“ - Бургас и Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България подписаха меморандум, с който се ангажират със съвместни действия в полза на работата на съвета и обучението на студентите във висшето училище. Документът беше подписан от ректора на университета проф. д-р Христо Бозов,дм, и председателя на ИСС Зорница Русинова и за срок от 3 години с опция за удължаване.

Според меморандума двете страни ще работят съвместно за подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, чрез организиране на публични лекции и дискусии, както и ще организират други подходящи инициативи. Висшето училище ще партнира на ИСС при осъществяване на проучвания и изследвания в областта на икономиката и управлението, необходими при подготовка на актове на Съвета и ще осигурява експертна подкрепа по съответните теми.

„ИСС може да ни подкрепи с лектори от практиката, които да се включват в обучението на нашите студенти. Подобна възможност е записана в Закона за висшето образование и реализирането с експерти на Съвета, съчетавайки в едно теория и практика, би било много полезно за качеството на образованието в университета. ИСС работи активно с работодателите и бизнеса и тяхната обратна връзка е ценна. За нас най-важното е студентите да бъдат компетентни и подготвени“, каза ректорът на университета проф. Бозов.

„Подписването на днешния меморандум е израз на амбициите ни да включим младите хора и академичната общност активно в процеса на анализ и формулиране на политиките на България по ключови теми. Отварянето на такъв тип консултативни органи като нашия към младите хора би дало възможност те да са уверени, че могат да имат граждански позиции по най-различни теми. Това е стъпка напред в изграждането на следващо поколение с активна гражданска позиция.  Когато разберат, че гласът им може да бъде чут при съгласуването на закон например, младежите биха били по-мотивирани да взимат участие във важните за обществото процеси“, заяви председателят на съвета Зорница Русинова при подписването на меморандума, която бе и домакин при подписването на важния документ.

Обучението в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се извършва по 18 професионални направления и 6 специалности от регулираните професии в над 60 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми. По качество на научните изследвания Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката.