За нас

Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" - Конфедерация на независимите синдикати в България е основан на 29 юни 2001 г. и е регистриран с решение на Софийски градски съд от 27.07. 2001 г. по фирмено дело 7502/2001г. НБС "ВОН" – КНСБ е основен член на КНСБ, която има международно членство в Международната конфедерация на свободните профсъюзи (МКСП) и на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

http://von-knsb.org

Предложение за допълнения на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. 

В учредителния конгрес на НБС "ВОН" – КНСБ, състоял се на 29 юни 2001 г., участваха представители и на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Университетската синдикална организация към НБС "ВОН" – КНСБ е единствената действаща синдикална организиция в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.

Създадена е през 2001 г. и е приемник на съществуващата до момента Профсъюзна организация.

Заявление за членство в Синдикална организация

Акценти

Социално и солидарно подпомагане;
Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуск, обещетения, допълнителни възнаграждения;
Контрол върху спазване на КТД;
Преговори за повишаване на трудовите доходи и жизненото равнище;
Становища по бюджета и защита интересите на работещите във ВУ пред комисията по бюджет;
Национални дискусии по социалните проблеми, свързани с условия на труд и жизнения стандарт на студентите, докторантите, научно-преподавателския състав и служителите в системата на висшето образование и наука.