АЛУМНИ СЕКТОР В УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - БУРГАС

"Алумни” е сектор за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите и завършилите Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Сектор "Алумни" в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас обединява Кариерен център и Алумни организация - дружество на завършилите студенти. Двата центъра работят като едно цяло. Чрез Алумни сектор завършилите студенти продължават да отстояват интересите на своя университет и да съдействат за неговия публичен образ. Ежегодно в университета се организират срещи между настоящите и завършилите студенти.
Сектор „Алумни“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас дава възможност за изграждане на трайна връзка между възпитаниците и образователната институция. Членовете на Алумни асоциацията съдействат при организирането и провеждането на различни форуми, подготвят или участват като партньори в национални и международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на учебното заведение.
Цели на Алумни сектор в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас:
•   Една от основните цели е да популяризира интересите на своите студенти и приятелското взаимодействие между тях след дипломирането им. Възпитаниците са много важна част от семейството на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и ние се стремим да им предложим различни начини да останат свързани помежду си и с общността.
•    Поддържане на връзката между университета и неговите възпитаници и предоставяне на смислени начини за взаимодействие след дипломиране. Специализиран офис по въпросите на възпитаниците постоянно работи за развитие и подобряване на отношенията между университета и неговите бивши студенти. Насърчава се сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Университета.
•   Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и неговите възпитаници.
•    Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития;
•    Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас относно качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес;
•    Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;
•   Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания
Средства за постигане на целите:
•     Развитие на Алумни сектор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас”;
•    Поддържане на електронна база данни на възпитаниците на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
•    Наличие на организационни средства за осъществяване дейността на Алумни сектора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас;
•    Постоянно действащ орган за обмен на информация между членовете на Алумни сектора и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас;
•   Електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници относно събития на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и извън него, местни събирания, възможности за работа и начини да допринесете.