Специалности ОКС "Професионален бакалавър", 2022/2023