Специалности ОКС "Бакалавър", 2022/2023

 Факултет по технически науки
Специалности Форма на обучение Формиране на бала
Удвоена оцека от ДЗИ по избор Диплома
I II III
Химични технологии  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика  химия математика физика
Технология на нефта и газа  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Технология на водата  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи материали  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Химично инженерство редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Химични технологии и психология на кризисните ситуации  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Зелени технологии редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Биотехнологии  редовна БЕЛ, биология, химия химия математика биология
Хранителни биотехнологии  редовна БЕЛ, биология, химия химия математика биология
Инженерни материали редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Технология на материалите и мениджмънт  редовна
задочна
БЕЛ,  химия,  математика химия математика физика
Компютърни системи и технологии редовна
задочна
БЕЛ, математика математика физика
Софтуерно инженерство редовна
задочна
БЕЛ, математика математика физика
Електроника редовна
задочна
БЕЛ, математика, физика математика физика
Медицинска електроника  редовна
задочна
БЕЛ, математика, физика математика физика
Техника и технологии в транспорта редовна
задочна
БЕЛ, математика, физика математика физика